Матури 2015 г.

В края на август предстоят поправките на матури 2015 г. Всички ученици, които желаят да получат диплома за завършено средно образование, тряб...

Прочетете повече
Професионални курсове Аксаково | ЦПО към ЕТ Електра – Петър Петров
Частна детска градина в кв. Бояна | Частен детски център Паситос
Занималня за деца във Варна | Клас Вени
Детска ясла в град София | Самостоятелна детска ясла БОН-БОН
Народно читалище в град Варна | Читалище Христо Смирненски