Матури 2015 г.

В края на август предстоят поправките на матури 2015 г. Всички ученици, които желаят да получат диплома за завършено средно образование, тряб...

Прочетете повече
Център за подкрепа на личностното развитие гр. София | Спортна школа София
Обучение по фолклорни танци и празнични програми гр. Русе | СНЦ Арт Русчук (Играорци)
Българско културно средище в с. Българско Сливово | Читалище Възраждане
Център за професионално обучение гр. Плевен | ЕТ Лина – Петко Друмчев
Ученическа занималня в град София | Терра Арде