Матури 2015 г.

В края на август предстоят поправките на матури 2015 г. Всички ученици, които желаят да получат диплома за завършено средно образование, тряб...

Прочетете повече
Народно читалище в град Варна | Читалище Христо Смирненски
Регионална библиотека в Разград | Библиотека Проф. Боян Пенев
Център за подкрепа на личностното развитие гр. София | Спортна школа София
Обучение по фолклорни танци и празнични програми гр. Русе | СНЦ Арт Русчук (Играорци)
Българско културно средище в с. Българско Сливово | Читалище Възраждане