Средни училища в Хасково

Подробен списък на средни училища в Хасково. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Хасково:

1. Професионална Гимназия по Туризъм “Александър Паскалев”
Адрес: “Добруджа” 79, 6300 Хасково
Телефон/факс: +359 (0)38 622296; +359 (0)38 622297; +359 (0)38 665204; +359 (0)38 622298
eMail: pgthas@abv.bg
web: https://www.pgthas.com


2. Гимназия с Преподаванена Чужди Езици “Проф. Д-Р Асен Златаров”
Адрес: ул.”Тимок” No 97, 6300 Хасково
Телефон/факс: +359 (0)38 66-52-22; +359 (0)38 62-49-08
eMail: as_zlatarov@abv.bg
web: https://gp4e-haskovo.org


3. Професионална Гимназия по Дървообработване и Строителство “Цар Иван Асен ІI”
Адрес: ул.”Пловдивска” 37, 6300 Хасково
Телефон/факс: +359 (0)38 665134; +359 (0)38 663867; +359 (0)38 622047; +359 (0)38 663897; +359 (0)38 661013
eMail: tdsd@haskovo.net
web: https://www.pgds.org


4. Средно Общообразователно Училище “Васил Левски”
Адрес: ул.Стара планина “2, 6300 Хасково”
Телефон/факс: +359 (0)38 662993; +359 (0)878 624521; +359 (0)878 446011; +359 (0)878 664332; +359 (0)38 510271
eMail: fevruari_19@abv.bg
web: https://sou-vlevski-hs.com


5. Природо-Математическа Гимназия “Академик Боян Петканчин”
Адрес: бул.”Ст. Стамболов” No 10, 6300 Хасково
Телефон/факс: +359 (0)38 62-40-98; +359 (0)38 62-43-67; +359 (0)38 66-43-15; +359 (0)38 66-43-12
eMail: pmg_haskovo@abv.bg
web:https://www.pmg-haskovo.org


6. Професионална Гимназия по Транспорт “Н.Й.Вапцаров”
Адрес: Република 1, 6300 Хасково
Телефон/факс: +359 (0)38 622783; +359 (0)38 622684; +359 (0)38 622928
eMail: tat@escom.bg
web: https://www.pgthaskovo.com/


7. Професионална Гимназия по Механоелектротехника “Стойчо и Кица Марчеви”
Адрес: бул.”Съединение” No 46, 6300 Хасково
Телефон/факс: +359 (0)38 62-23-31; +359 (0)38 62-48-87.; +359 (0)878 973022; +359 (0)38 62-21-20; +359 (0)38 62-24-68
eMail: pgmet@breza.net


8. Финансово-Стопанска Гимназия “Атанас Буров”
Адрес: ул.Банска No 70, 6300 Хасково
Телефон/факс: +359 (0)38 62-48-30; +359 (0)38 62-23-90; +359 (0)38 62-48-57
eMail: fsg_haskovo@mail.bg
webhttps://fsg-haskovo.com/


9. Средно Общообразователно Училище “Св.Паисий Хилендарски”
Адрес: ул.”Кресна” No 1, 6300 Хасково
Телефон/факс: +359 (0)38 624120; +359 (0)38 624534; +359 (0)38 624970; +359 (0)38 624134
eMail: soup@abv.bg
webhttps://paisii.info/


10. Професионална Гимназия по Селско Стопанство
Адрес: Ул. “Добруджа” No 65, 6300 Хасково
Телефон/факс: +359 (0)38 62-22-16; +359 (0)38 62-48-49; +359 (0)38 66-43-23; +359 (0)38 66-43-26
eMail: pgsshkv@abv.bg
webhttps://www.pgss-haskovo.com/


11. Професионална Гимназия по Лека Промишленост
Адрес: ул.”Добруджа” 79, “Раковски” 24, 6300 Хасково
Телефон/факс: +359 (0)38 622472; +359 (0)38 622367; +359 (0)38 664534; +359 (0)38 665228
eMail: pglp@mail.bg
webhttps://www.pglp.bg/

Прикачени файлове