Средни училища в Стара Загора

Подробен списък на средни училища в Стара Загора. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Стара Загора.

1. Търговска Гимназия “Княз Симеон Търновски” 
Адрес: бул.”Св. Патриарх Евтимий” No 114, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 622715; +359 (0)42 622915;
e-mail: tgsz@abv.bg
web sitehttps://www.tgstz.bg


2. Средно Общообразователно Училище “Железник”
Адрес: кв. “Железник” ул.”Младост” No 8, 6014 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 670835; +359 (0)42 671285; +359 (0)42 278007
e-mail: soujsz@abv.bg
web sitehttps://www.jeleznik.org/


3. Природоматематическа Гимназия “Гео Милев” Стара Загора
Адрес: “Августа Траяна” 44, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 60-50-62; +359 (0)42 62-44-08; +359 (0)42 62-76-88
e-mail: pmgsz@abv.bg;
web sitehttps://www.pmgsz.org/


4. Средно Общообразователно Училище “Максим Горки”
Адрес: ул.”Сава Силов” 69, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 641004; +359 (0)42 631003; +359 (0)42 629189
e-mail: soumgsz@abv.bg
web site: https://www.soumgsz.info


5. Средно Общообразователно Училище “Иван Вазов”
Адрес: ул.Ген. Гурко No 102, 6001 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 68-07-15; +359 (0)42 68-13-50; +359 (0)42 26-61-83; +359 (0)42 26-40-97
e-mail: souvazovsz@abv.bg
web sitehttps://souvazov.org/


6. Професионална Гимназия по Механотехника и Транспорт “Н. Й. Вапцаров”
Адрес: ул.”Ген. Столетов” 183, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 681096; +359 (0)42 680170; +359 (0)42 268106; +359 (0)42 269132
e-mail: pgmttsz@abv.bg
web site: https://www.pgmttsz.org


7. Професионална Гимназия по Биотехнологии и Химични Технологии “Дмитрий Менделеев”
Адрес: ул.”Ген.Столетов” 185, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 68-13-74; +359 (0)42 68-18-70; +359 (0)42 68-18-70; +359 (0)42 68-09-53; +359 (0)42 68-09-88
e-mail: pgbthtsz@abv.bg


8. Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина “Иван П. Павлов”
Адрес: бул.”Патриарх Евтимий” 21, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 042/607767; +359 (0)42 042/607364; +359 (0)42 042/607381
e-mail: pgvmsz@abv.bg
web sitehttps://pgvm-bg.com/


9. Професионална Гимназия по Електроника “Джон Атанасов”
Адрес: бул.”Никола Петков” 4, 6001 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 681659; +359 (0)42 681277
e-mail: pgesz@abv.bg
web sitehttps://pgeja-sz.com/


10. Професионална Гимназия по Строителство,Архитектура и Геодезия “Лубор Байер”
Адрес: ул.”Граф Игнатиев” No 11, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 600641; +359 (0)42 651083; +359 (0)42 651084; +359 (0)42 622277
e-mail: pgsagsz@abv.bg
web site: https://pgsag-sz.Org


11. Гимназия с Преподаване на Чужди Езици “Ромен Ролан”
Адрес: ул.”Цар Иван Шишман” 62, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 604771; +359 (0)42 632073; +359 (0)42 0; +359 (0)42 625249; +359 (0)42 0
e-mail: gpchesz@abv.bg
web site: https://www.romainrolland.org


12. Средно Общообразователно Училище “Христо Смирненски”
Адрес: ул.”Знание” No 2, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 042649175; +359 (0)42 042625334; +359 (0)42 042625334; +359 (0)899 934919
e-mail: souxrssz@abv.bg
web site: https://souhssz.webnode.com/


13. Средно Общообразователно Училище “Васил Левски”
Адрес: ул.”Кольо Ганчев” 60, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 622355; +359 (0)42 623942;
e-mail: souvlsz@abv.bg
web site: https://sou-vlevski-sz.org


14. Гимназия “Христо Ботев” Стара Загора
Адрес: “Майор Кавалджиев” No 168, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 62-73-17; +359 (0)42 62-20-67
e-mail: ghrbsz@abv.bg


15. Вечерно Соу “Захари Стоянов”
Адрес: ул.”Августа Траяна” 68, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 623930
e-mail: vsousz@abv.bg
web sitehttps://www.vsousz.org/


16. Професионална Гимназияпо Електротехника “Г. С. Раковски”
Адрес: ул .Г.Столетов “185, 6000 Стара Загора”
Телефон/факс: +359 (0)42 680012; +359 (0)42 680956; +359 (0)42 681196; +359 (0)42 681347
e-mail: pgetsz@abv.bg
web sitehttps://souhrbsz.com/


17. Професионална Гимназия по Строителствои Дървообработване “Инж. Недьо Ранчев”
Адрес: кв. “Лозенец” ,ул.”Mусала” 38,П.К.367, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 649188; +359 (0)42 625308; +359 (0)42 625308; +359 (0)42 649133
e-mail: pgsdsz@abv.bg


18. Професионална Гимназия по Облекло и Хранене “Райна Княгиня”
Адрес: ул.”Св.Княз Борис” No 86, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 042652038; +359 (0)42 042624382; +359 (0)42 042624282; +359 (0)42 042631118
e-mail: pgohsz@abv.bg
web sitehttps://www.pgohsz.com/


19. Частна Профилирана Гимназия “Траяна”
Адрес: ул.”Ангел Кънчев” 82, вх. Запад, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)887 807789; +359 (0)42 042/603069
e-mail: traqnasz@abv.bg


20. Частна Професионална Гимназия по Управление на Туризма “Константин Фотинов”
Адрес: ул.”подп.Калитин” 28, 6000 Стара Загора
Телефон/факс: +359 (0)42 681012
e-mail: chpgt_sz@abv.bg