Средни училища в Сливен

Подробен списък на средни училища в Сливен. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Сливен.

1. Професионална Гимназия по Текстил и Облекло “Добри Желязков”
Адрес: пл.”Стоил войвода” No 1, 8800 Сливен
Телефон/факс: +359 (0)44 623550; +359 (0)44 623397; +359 (0)44 623397; +359 (0)44 624122; +359 (0)44 623551
eMail: pgto_1883@abv.bg
webhttps://www.pgto-sliven.com/


2. Природо – Математическа Гимназия “Добри П. Чинтулов”
Адрес: ул.”Великокняжевска” No 1, 8800 Сливен
Телефон/факс: +359 (0)44 623017; +359 (0)44 623764; +359 (0)44 623764; +359 (0)44 616221; +359 (0)886 712789
eMail: pmg_sliven@abv.bg; biserka_vm@abv.bg
webhttps://pmg-sliven.com/bg/


3. 10-то Средно Общообразователно Училище “Йордан Йовков”
Адрес: кв. “Българка”, 8800 Сливен
Телефон/факс: +359 (0)44 667244; +359 (0)44 667684; +359 (0)44 667468
eMail: xsou_sliven@abv.bg
webhttps://10sou.sliven.net/


4. 11-то Средно Общообразователно Училище “Константин Константинов”
Адрес: кв. “Дружба”, 8800 Сливен
Телефон/факс: +359 (0)44 66-74-61; +359 (0)44 66-76-20; +359 (0)44 66-76-83; +359 (0)44 66-75-19
eMail: emiliajeleva11@gmail.com
webhttps://www.11sou.sliven.net/


5. Професионална Гимназия по Електротехника и Електроника “Мария Склодовска-Кюри”
Адрес: ул.”Банско шосе” N 21, 8800 Сливен
Телефон/факс: +359 (0)44 622136; +359 (0)44 622781; +359 (0)44 625172; +359 (0)44 624882; +359 (0)44 624887
eMail: pgee_sliven@abv.bg
webhttps://pgee-sliven.bg/


6. Професионална Гимназия по Икономика “Професор Д-r Димитър Табаков”
Адрес: кв. “Сини камьни”, 8808 Сливен
Телефон/факс: +359 (0)44 667469; +359 (0)44 667469; +359 (0)44 -; +359 (0)44 667081
eMail: itsliven@abv.bg; itsliven@yahoo.com
web: https://pgi.sliven.info


7. Професионална Гимназия по Хотелиерство и Туризъм “Акад. Неделчо Неделчев”
Адрес: ул.”Стоил войвода” No 1, 8800 Сливен
Телефон/факс: +359 (0)44 62-35-54; +359 (0)44 62-35-52; +359 (0)44 62-32-98
eMail: pght@abv.bg
web: https://www.pghtsliven.dir.bg


8. Сливенска Професионална Гимназия по Строителство и Геодезия “Арх. Георги Козаров”
Адрес: ул.”Роза” No 1, 8800 Сливен
Телефон/факс: +359 (0)44 625714; +359 (0)44 625721; +359 (0)44 625713; +359 (0)44 625712
eMail: ts_sliven@abv.bg
web: https://spgsg.com


9. Гимназия с преподаване на западни езици “Захари Стоянов”
Адрес: ул.”Великокняжевска” 1, 8800 Сливен
Телефон/факс: +359 (0)44 624010; +359 (0)44 625578; +359 (0)44 623966; +359 (0)44 622912
eMail: gpze@mail.bg
webhttps://www.gpzebg.org/


10. Хуманитарна Гимназия “Дамян Дамянов”
Адрес: ул.”Граф Игнатиев” No 3, 8800 Сливен
Телефон/факс: +359 (0)44 663176; +359 (0)44 639101; +359 (0)44 663176
eMail: humgim_sliven@mail.bg
web: https://www.hg.sliven.net


11. 5-то Средно Общообразователно Училище “Пейо Крачолов Яворов”
Адрес: ул.”Раковски” 20А, 8800 Сливен
Телефон/факс: +359 (0)44 624317; +359 (0)44 622844; +359 (0)44 622931
eMail: sou5sliven@abv.bg


12. Професионална Гимназия по Механотехника
Адрес: “Стефан Султанов” 9, 8800 Сливен
Телефон/факс: +359 (0)44 66-76-01; +359 (0)44 66-72-06; +359 (0)44 66-74-79; +359 (0)44 66-72-14; +359 (0)44 66-71-46
eMail: pgmsliven@abv.bg