Средни училища в Русе

Подробен списък на средни училища в Русе. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Русе.

1. Професионална Гимназия по Механотехника
Адрес: ул Алеи Възраждане 2, 7002 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 832947; +359 (0)82 834858; +359 (0)82 834857; +359 (0)82 834900
e-mail: pgmt@abv.bg
web sitehttps://www.pgmt-ruse.tk/


2. Частна Профилирана Гимназия “Джордж Байрон”
Адрес: бул.”Липник” No 4, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 843862
e-mail: vladimir_da4ev@abv.bg
web site: https://www.lordbyronruse.com


3. Средно Общообразователноучилище “Васил Левски”
Адрес: ул.”Гео Милев” No 1, 7015 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 86-00-50; +359 (0)82 86-16-81; +359 (0)82 86-16-82
e-mail: soulevski@abv.bg
web site: https://www.soulevski-ruse.org/


4. Професионална Гимназия по Зърнопреработвателни и Хранителни Технологии “Проф.Д-р Асен Златаров”
Адрес: ул.”Д.Баларев” 2, 7005 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 845817; +359 (0)82 845817; +359 (0)82 845817; +359 (0)82 845817
e-mail: tz.rousse@mail.bg


5. Професионална Гимназия по Икономика и Управление “Елиас Канети”
Адрес: ул.Борисова, 22, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 823613; +359 (0)82 834074; +359 (0)82 834510; +359 (0)82 834076
e-mail: pgiu-ruse@jusoft.net; pgiu-ruse@jusoft.net
web site: https://www.pgiu-ruse.jusoft.net


6. Професионална Гимназия по Дървообработване и Вътрешна Архитектура “Йосиф Вондрак”
Адрес: ул.Александровска No 108, 7002 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 83-60-63; +359 (0)82 83-47-99; +359 (0)82 83-60-11; +359 (0)82 82-59-83
e-mail: pgdva_jvondrak@abv.bg
web sitehttps://pgdva-ruse.net/


7. Професионална Гимназия по Химични Технологии и Биотехнологии “Проф. Димитър Баларев”
Адрес: ул.”Баларев” No 1, 7005 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 84-14-54; +359 (0)82 84-14-56; +359 (0)82 84-14-57; +359 (0)82 84-14-52
e-mail: pghtb_ruse@abv.bg


8. Средно Общообразователно Училище с Преподаване на Немски Език “Фридрих Шилер”
Адрес: ул.”Измаил” No 2, 7013 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 844596; +359 (0)82 841785; +359 (0)82 841783; +359 (0)82 845628; +359 (0)82 841786
e-mail: soupne_ruse@abv.bg
web site: https://www.schiller-schule.info


9. Математическа Гимназия “Баба Тонка”
Адрес: ул.”Иван Вазов” 18, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 83-43-23; +359 (0)82 83-43-25; +359 (0)82 83-39-91
e-mail: mg@rousse.bg
web site: https://mg-babatonka.bg


10. Английска Гимназия “Гео Милев”
Адрес: ул.”Алеи Възраждане” No 3, 7002 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 842600; +359 (0)82 842700; +359 (0)82 843100
e-mail: elsrs@mail.bg
web site: https://www.agruse.com


11. Средно Общообразователно Училище За Европейски Езици “Свети Константин-Кирил Философ”
Адрес: ул.Студентска, No 10, 7004 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 84-17-79; +359 (0)82 84-59-74; +359 (0)82 84-17-80
e-mail: souee@abv.bg
web site: https://www.souee.bg/


12. Първо Частно Средно Общообразователно Училище “Леонардо Да Винчи”
Адрес: ул.”Алеи Възраждане” 7А, 7002 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 84-54-68; +359 (0)878 845468; +359 (0)888 954300; +359 (0)82 0; +359 (0)82 0
e-mail: ps_leonardo@mail.bg
web site: https://www.psleonardo.com


13. Професионална Гимназия по Електротехника и Електроника “Апостол Арнаудов”
Адрес: ул.”Потсдам” No 3, 7005 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 84-45-23; +359 (0)82 84-60-09; +359 (0)82 84-60-96; +359 (0)82 84-14-38
e-mail: electroschool@abv.bg
web sitehttps://electroschool.com/


14. Професионална Гимназия по Облекло “Недка Иван Лазарова”
Адрес: ул.В. Търново 21, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 822-831; +359 (0)82 834-957; +359 (0)82 873-025; +359 (0)82 834-946
e-mail: pgo_rousse@abv.bg
web sitehttps://www.pgo-rousse.com/


15. Професионална Гимназия по Туризъм “Иван П. Павлов”
Адрес: ул.”Потсдам” No 3, 7005 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 841445; +359 (0)82 841446; +359 (0)82 841448; +359 (0)82 841449
e-mail: pgt_ipp_ruse@tourism.bg
web sitehttps://pgtourism.info/


16. Професионална Гимназия по Речно Корабостроене и Корабоплаване
Адрес: пл. Левски 1а, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 834-594; +359 (0)82 834-282
e-mail: trkskp@abv.bg
web site: https://www.pgrkk-ruse-bg.net


17. Професионална Гимназия по Транспорт
Адрес: бул.”Тутракан” No 32, 7003 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 841886
e-mail: pgtransport_rs@abv.bg
web site: https://www.pgtransport-ruse.com


18. Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия “Пеньо Пенев”
Адрес: бул.”Цар Освободител” No 105А, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 83-48-41; +359 (0)82 83-53-62; +359 (0)82 83-50-60
e-mail: tis@abv.bg
web site: https://www.pgsag.com


19. Професионална Гимназия по Промишлени Технологии “Атанас Цонев Буров”
Адрес: ул.”Цар Калоян” No 11, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 87-22-18; +359 (0)82 519701; +359 (0)82 519703; +359 (0)82 519701; +359 (0)82 519702
e-mail: sptum_rousse@abv.bg
web site: https://www.pgpt.org


20. Средно Общообразователно Училище “Йордан Йовков”
Адрес: бул.”Цар Освободител” No 117, 7012 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 83-47-71; +359 (0)82 83-57-23; +359 (0)82 83-49-09
e-mail: y_yovkov_rousse@abv.bg
web site: https://yovkov-rs.info/


21. Средно Общообразователно Училище “Христо Ботев”
Адрес: ул.”Александровска” No 3, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 834-587; +359 (0)82 834-584; +359 (0)82 834-584; +359 (0)82 834-586; +359 (0)82 834-387
e-mail: sou_botev_rs@abv.bg
web site: https://sou-botev.com/


22. Средно Общообразователно Училище “Възраждане”
Адрес: ул.”Студентска” No 2, 7020 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 813-870; +359 (0)82 813-872; +359 (0)82 813-873; +359 (0)82 813-874; +359 (0)82 813-888
e-mail: souvazrajdane@abv.bg
web sitehttps://vazrajdane.com/


23. Средно Общообразователно Духовно Училище
Адрес: ул.Цар Самуил No 3, 7014 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 834767; +359 (0)82 834182; +359 (0)82 834767; +359 (0)82 833983
e-mail: sodu.ruse@abv.bg
web sitehttps://sodu-ruse.com/


24. Частна Профилирана Гимназия “Джон Атанасов”
Адрес: бул.”Липник” 78, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 893004; +359 (0)82 853227; +359 (0)887 248613; +359 (0)899 783613
e-mail: iraeva@yahoo.com
web sitehttps://johnatanasov-ruse.com/


25. Професионална Гимназия по Селско Стопанство “Ангел Кънчев”
Адрес: кв.ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК, 7007 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 822243; +359 (0)82 837714; +359 (0)82 837714; +359 (0)82 835733
e-mail: tss@novotika.com
web sitehttps://www.pgss-ruse.com/


26. Общежитие За Средношколци
Адрес: бул.”Липник” No 117, 7005 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 841-405; +359 (0)82 845-675; +359 (0)82 485-888; +359 (0)82 841-404
e-mail: obst_sred_ruse@abv.bg