Средни училища в Кюстендил

Подробен списък на средни училища в Кюстендил. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Кюстендил.

1. Професионална Гимназия по Селско Стопанство “Свети Климент Охридски”
Адрес: бул.”Цар Освободител” No 253, 2500 Кюстендил
Телефон/факс: +359 (0)78 522770; +359 (0)78 522506
eMail: pgss_kyustendil@abv.bg
web: https://pgssknl.dir.bg/


2. Професионална Гимназия по Дървообработване и Горско Стопанство “Г. С. Раковски”
Адрес: ул.”Аверки” No 2, 2500 Кюстендил
Телефон/факс: +359 (0)78 552158; +359 (0)78 552159; +359 (0)78 552157
eMail: pgdgs_kn@mail.bg


3. Природоматематическа Гимназия “Проф. Емануил Иванов”
Адрес: ул.”Проф. Георги Паспалев” No 11, 2500 Кюстендил
Телефон/факс: +359 (0)78 078/552258; +359 (0)78 078/552259; +359 (0)78 078/552259; +359 (0)78 078/552259; +359 (0)78 078/552256
eMail: pmg_kn@abv.bg
web: https://pmg.kncity.info/


4. Професионална Гимназия по Икономика и Мениджмънт “Йордан Захариев”
Адрес: ул.”19 февруари” No 28, 2500 Кюстендил
Телефон/факс: +359 (0)78 522464; +359 (0)78 522238
eMail: it_kustendil@abv.bg
web: https://www.pgimkn.com/


5. Професионална Гимназия по Туризъм “Никола Йонков Вапцаров”
Адрес: ул.”Раковски” No 2, 2500 Кюстендил
Телефон/факс: +359 (0)78 522713; +359 (0)78 526332
eMail: pgt_kyustendil@abv.bg
web: https://pgtkn.com/


6. Гимназия “Неофит Рилски”
Адрес: бул.”Цар Освободител” No 2, 2500 Кюстендил
Телефон/факс: +359 (0)78 55-22-79; +359 (0)78 55-22-78
eMail: g_nrilski_kn@abv.bg


7. Езикова Гимназия “Д-Р Петър Берон”
Адрес: ул.”Цар Освободител” No 2, 2500 Кюстендил
Телефон/факс: +359 (0)78 552429; +359 (0)78 552428
eMail: eg_kn@abv.bg
web: https://www.eg-kn.eu/


8. Професионална Техническа Гимназия “Джон Атанасов”
Адрес: ул.”Кокиче” No 7, 2500 Кюстендил
Телефон/факс: +359 (0)78 52-02-79; +359 (0)78 52-26-87; +359 (0)78 52-33-11; +359 (0)78 52-24-38
eMail: ptg_kn@abv.bg
webhttps://www.ptg-kn.com/


9. Професионална Гимназия по Лека Промишленост “Владимир Димитров-Майстора”
Адрес: ул.”Искър” No 5, 2500 Кюстендил
Телефон/факс: +359 (0)78 524056; +359 (0)882 885491
eMail: pglp_kustendil@abv.bg
webhttps://pglp-kn.com/?page_id=8