Средни училища в Карнобат

Подробен списък на средни училища в Карнобат. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Карнобат.

1. Средно Общообразователно Училище “Св. Св. Кирил и Методий”
Адрес: ул.”Димитър Благоев” No 44, 8400 Карнобат
Телефон/факс: +359 (0)559 2-29-79; +359 (0)894 649632; +359 (0)559 2-61-68; +359 (0)559 2-61-95
eMail: kirilimetodi@abv.bg
web: https://www.kirilimetodikt.com/


2. Средно Общообразователно Училище “Христо Ботев”
Адрес: ул.”Хр.Ботев” 9, 8400 Карнобат
Телефон/факс: +359 (0)559 2-29-63; +359 (0)559 2-29-66; +359 (0)559 2-48-13
eMail: sou_botev_kt@abv.bg
webhttps://www.hristobotev.info/


3. Професионална Гимназия по Селско Стопанство
Адрес: г.Карнобат,ул.”Москва” No 10, 8400 Карнобат
Телефон/факс: +359 (0)559 0559/22986; +359 (0)559 0559/22994; +359 (0)559 0559/22988; +359 (0)559 0559/22991
eMail: pgss_kt@abv.bg
webhttps://www.pgsslp-karnobat.com/


4. Професионална Гимназия по Облекло
Адрес: ул.”д-р Петър Берон” 24, 8400 Карнобат
Телефон/факс: +359 (0)559 2-48-14; +359 (0)559 2-48-15; +359 (0)559 2-70-97
eMail: pgo2005@abv.bg