Средни училища в Габрово

Подробен списък на средни училища в Габрово. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Габрово.

1. Професионална Гимназия по Туризъм “Пенчо Семов”
Адрес: ул.Бенковски 18, 5300 Габрово
Телефон/факс: +359 (0)66 801093; +359 (0)66 801097; +359 (0)66 801094; +359 (0)66 801098; +359 (0)66 801072
eMail: pgtgabrovo@globcom.net
web: https://pgtgabrovo.globcom.net


2. Национална Априловска Гимназия
Адрес: ул.Априловска 15, 5300 Габрово
Телефон/факс: +359 (0)66 807011; +359 (0)66 803551; +359 (0)66 803554; +359 (0)66 804868
eMail: nag@edasat.com
web: https://www.nag-school.org


3. Природоматематическа Гимназия “Академик Иван Гюзелев”
Адрес: ул.”Елин Пелин” 2, 5300 Габрово
Телефон/факс: +359 (0)66 808246; +359 (0)66 804096;
eMail: pmg_gab@abv.bg
webhttps://www.pmg-gabrovo.bg/


4. Професионална Гимназия по Строителство
Адрес: ул.”Равнец” No 1, 5300 Габрово
Телефон/факс: +359 (0)66 803367; +359 (0)66 803819; +359 (0)66 803367; +359 (0)66 804809
eMail: pgs_gabrovo@abv.bg
webhttps://pgsgabrovo.bgschool.bg/


5. Професионална Гимназия по Текстил и Моден Дизайн
Адрес: ул.”Брянска” No 72, 5300 Габрово
Телефон/факс: +359 (0)66 066/803549; +359 (0)66 066/804629
eMail: pgtmd_gabrovo@abv.bg


6. Средно Общо Образователно Училище “Отец Паисий”
Адрес: кв. Трендафила, ул.”Венец” 7, 5300 Габрово
Телефон/факс: +359 (0)66 808203; +359 (0)66 808293
eMail: sou_otecpaisii@abv.bg
webhttps://www.souotecpaisii.com/


7. Средно Общообразователно Училище “Райчо Каролев”
Адрес: ул.Любен Каравелов “No 48, 5300 Габрово”
Телефон/факс: +359 (0)66 807087; +359 (0)66 808495
eMail: sou_rkarolev@mail.bg
webhttps://raichokarolev.com/


8. Професионалнатехническа Гимназия “Д-Р Никола Василиади”
Адрес: ул.Брянска 3, 5300 Габрово
Телефон/факс: +359 (0)66 066/803214; +359 (0)66 066/805307; +359 (0)66 066/805626; +359 (0)66 066/805668; +359 (0)66 066/803203
eMail: PTG_gabrovo@abv.bg
webhttps://ptg-gabrovo.com/