Средни училища в Бургас

Подробен списък на средни училища в Бургас . Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Бургас.

1. Професионална Гимназия по Химични Технологии „Академик Н. Д. Зелинский“
Адрес: к-с Изгрев до бл. 53, 8008 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 88-12-24; +359 (0)56 88-08-56; +359 (0)56 88-12-23; +359 (0)56 88-12-27; +359 (0)56 88-12-26
e-mail: pght_zelinski_burgas@abv.bg


2. Природоматематическа Гимназия „Академик Никола Обрешков“
Адрес: бул.“Ст. Самболов“ No 19, 8000 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 810082; +359 (0)56 810096; +359 (0)56 800543; +359 (0)56 810083; +359 (0)56 800309
e-mail: pmgbs@abv.bg
web site: https://www.pmgbs.com


3. Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия „Кольо Фичето“
Адрес: бул.“Стефан Стамболов“ 69, 8000 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 532776; +359 (0)56 549486; +359 (0)56 544169; +359 (0)56 544756; +359 (0)56 543621
e-mail: admin@kolioficheto.com
web site: https://www.kolioficheto.com


4. Професионална Гимназия по Електротехника и Електроника „Константин Фотинов“
Адрес: ул.“Христо Ботев“ 42, 8000 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 817691; +359 (0)56 817688; +359 (0)56 817696
e-mail: tee_fot@mail.orbitel.bg
web site: https://pgee-bourgas.com


5. Гимназия За Романски Езици Г. С. Раковски
Адрес: бул.Ст. Стамболов No 19, 8000 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 810104; +359 (0)56 810112; +359 (0)56 810113; +359 (0)56 810115; +359 (0)56 811631
e-mail: gre_rakovski_bs@abv.bg
web site: https://www.gre-rakovski.com


6. Средно Общообразователно Училище „Добри Чинтулов“
Адрес: к-с Изгрев, 8008 Бургас (спирка „Изгрев“ на автобусна линия Слънчев бряг – Бургас)
Телефон/факс: +359 (0)56 86-08-94; +359 (0)56 86-08-96; +359 (0)56 86-08-95; +359 (0)56 86-08-97
e-mail: sou_dchintulov@abv.bg
web site: https://www.dchintulov.com


7. Средно Общообразователноучилище „Йордан Йовков“
Адрес: к/с „Изгрев“, 8008 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 05686-08-98; +359 (0)56 05686-08-99; +359 (0)56 05688-74-41; +359 (0)56 05686-09-01
e-mail: jovkov2007@abv.bg
web site: https://jovkov.org


8. Професионална Гимназия по Механоелектротехника и Електроника
Адрес: бул.“Стефан Стамболов“ 69, 8000 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 54-49-52; +359 (0)56 812751; +359 (0)56 812862; +359 (0)56 800150; +359 (0)56 812775
e-mail: dshishmanov@gmail.com
web sitehttps://pgmee.com/wp/


9. Търговска Гимназия
Адрес: ул.Георги Шагунов No 1, 8000 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 056/84-60-89; +359 (0)56 056/84-61-00; +359 (0)56 056/84-60-87, 0879834292, 0879834288, 0886206504
e-mail: tg_director@abv.bgyanakieva_i@abv.bghkrasteva@gmail.comlambrinova@abv.bg
web site: https://tg-bs.com


10. Вечерна Гимназия „Захари Стоянов“
Адрес: бул.Сан Стефано 88, 8001 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 54-32-18;
e-mail: vg_zsbs@abv.bg


11. Частна Профилирана Гимназия с Изучаване на Английски Език „Британика“
Адрес: Парк „Езеро“, Сградата на Колеж по туризъм, 8001 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 858192; +359 (0)56 858192
e-mail: britanika@mail.bg; britanika.dz2008@mail.bg
web sitehttps://britanika-bs.com/


12. Гимназия с Преподаване на Английски Език „Гео Милев“
Адрес: к/с „Зорница“, 8018 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 862945; +359 (0)56 862950; +359 (0)56 862947; +359 (0)56 862949
e-mail: gpae_geomilev_burgas@abv.bgoffice@gpaeburgas.org
web sitehttps://gpaeburgas.org/


13. Средно Общообразователно Училище „Константин Преславски“
Адрес: к-с „Славейков“, 8000 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 860905; +359 (0)56 860847; +359 (0)56 587259; +359 (0)56 860906
e-mail: sskpreslavski@abv.bg
web sitehttps://preslavski.eu/


14. Средно Общообразователно Училище „Иван Вазов“
Адрес: ул.“Христо Ботев“ No 42, 8000 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 817690; +359 (0)56 817694; +359 (0)56 817693; +359 (0)56 817692
e-mail: ivazov_bs@abv.bg
web sitehttps://ivan-vazov.org


15. Средно Общообразователно Училище „Димчо Дебелянов“
Адрес: к/с „Славейков“ до бл.5, 8005 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 88-74-39; +359 (0)56 88-60-28; +359 (0)56 88-60-61; +359 (0)56 88-74-38; +359 (0)56 88-59-85
e-mail: ddebelianov_bs@abv.bg
web sitehttps://ddebelyanov-bs.com/


16. Средно Общообразователно Училище „Константин Петканов“
Адрес: к-с „Меден Рудник“, 8011 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 852694; +359 (0)56 854704; +359 (0)56 852709; +359 (0)56 852709
e-mail: petkanov_86@abv.bg
web sitehttps://petkanov.eu/


17. Средно Общообразователно Училище „Петко Росен“
Адрес: к-с „Меден рудник“, 8011 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 85-21-84; +359 (0)56 85-21-42; +359 (0)56 85-21-87
e-mail: petkorosen@abv.bg
web sitehttps://www.petkorosen.com/


18. Средно Общообразователно Училище с Хуманитарно-Естетически Профил „Св.Св. Кирил и Методий“
Адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ No 1, 8000 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 84-60-33; +359 (0)56 84-33-98; +359 (0)56 84-60-31; +359 (0)56 84-60-34
e-mail: soukim@abv.bg


19. Гимназия с Преподаване на Немски Език „Гьоте“
Адрес: к/с „Зорница“, 8018 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 81-30-33; +359 (0)56 86-29-44; +359 (0)56 86-29-46
e-mail: goethe_gymn@yahoo.com
web sitehttps://www.gpne-goethe.org


20. Гимназия За Чужди Езици „Васил Левски“
Адрес: ул.“Копривщица“ No 10, 8000 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 837591; +359 (0)56 811640; +359 (0)56 811640; +359 (0)56 811641; +359 (0)56 811724
e-mail: gimnasy_rus_bs@abv.bg


21. Професионална Гимназия по Туризъм „Проф.Д-Р Асен Златаров“
Адрес: бул.“Ст.Стамболов“ No 53, 8001 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 544141; +359 (0)56 544711; +359 (0)56 544711; +359 (0)56 545903
e-mail: toh_bs@abv.bg
web sitehttps://www.pgtbs.com/


22. Професионална Гимназия по Морско Корабоплаване и Риболов „Свети Никола“
Адрес: ул.“Индустриална“ 1, 8000 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 84-68-38; +359 (0)56 84-68-41; +359 (0)56 84-68-36; +359 (0)56 84-68-32; +359 (0)56 84-68-33
e-mail: maritime_college@mail.bg
web sitehttps://gimnasy-rus-bs.net/word/


23. Професионална Гимназия по Транспорт
Адрес: бул.“Демокрация“ 5, 8000 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 820152; +359 (0)56 820154; +359 (0)56 820155
e-mail: pg_transport_bs@abv.bg
web sitehttps://www.pgttm.com/


24. Професионална Техническа Гимназия
Адрес: ул.“Тодор Грудов“, 8000 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 85-42-33; +359 (0)56 85-22-06; +359 (0)56 85-42-09; +359 (0)56 85-42-09; +359 (0)56 85-22-84
e-mail: ptg_burgas@abv.bg
web sitehttps://www.ptgburgas.com/


25. Професионална Гимназия по Дървообработване „Георги Кондолов“
Адрес: кв.Акации УЛ. „Беласица“, 8002 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 84-92-02; +359 (0)56 84-90-79; +359 (0)56 84-90-80; +359 (0)56 84-40-93
e-mail: pg_darvoobrabotvane@abv.bg
web sitehttps://www.pgd-kondolov.com/


26. Професионална Гимназия по Сградостроителство и Инсталации „Пеньо Пенев“
Адрес: к-с Зорница бл. 46, 8018 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 862391; +359 (0)56 862399; +359 (0)56 862397; +359 (0)56 862396; +359 (0)56 862395
e-mail: pgsi-bs@yandex.ru


27. Първо Частно Прогимназиално Училище
Адрес: ул.“Антим І“ No 24, 8000 Бургас
Телефон/факс: +359 (0)56 842773; +359 (0)56 843899; +359 (0)56 843899; +359 (0)56 843899; +359 (0)56 843899
e-mail: pchp_school@abv.bg
web sitehttps://www.burgasschool.com/