Средни училища в Благоевград

Подробен списък на средни училища в Благоевград. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Благоевград.

1. Езикова Гимназия “Акад. Людмил Стоянов”
Адрес: ул.”Марица” 4, 2700 Благоевград
Телефон/факс: +359 (0)73 831281; +359 (0)73 831284; +359 (0)73 831283; +359 (0)73 831294
eMail: eg_blg@abv.bg
web: https://www.egblg.com/


2. Природо-Математическа Гимназия “Акад. Сергей Павлович Корольов”
Адрес: Ул. “Марица” No 4, 2700 Благоевград
Телефон/факс: +359 (0)73 83-13-42; +359 (0)73 83-13-41
eMail: mail@pmg-blg.com
web: https://www.pmg-blg.com


3. Частна Професионална Гимназия по Предприемачество и Нови Технологии “Полет”
Адрес: кв.Ален мак, IX Основно училище, ет.4, 2700 Благоевград
Телефон/факс: +359 (0)73 830446
eMail: polet@cbbbg.com
web: https://www.polet.cbbbg.com


4. Професионална Гимназия по Икономика “Иван Илиев”
Адрес: ж.к. “Ален мак”, 2700 Благоевград
Телефон/факс: +359 (0)73 88-52-88; +359 (0)73 88-52-89; +359 (0)73 88-52-89; +359 (0)73 88-52-95; +359 (0)73 88-52-94
eMail: pgi@pgiblg.com
web: https://pgiblg.com/


5. Средно Общообразователно Училище с Изучаване на Чужди Езици “Свети Климент Охридски”
Адрес: ул.”Брегалница” No 2, 2700 Благоевград
Телефон/факс: +359 (0)73 831984; +359 (0)878 418377; +359 (0)878 418376; +359 (0)73 831998
eMail: souiche@abv.bg
web: https://www.fllschool.org


6. Професионална Гимназия по Текстил и Облекло
Адрес: “Васил Левски” No 60, 2700 Благоевград
Телефон/факс: +359 (0)73 885639; +359 (0)73 885641; +359 (0)73 885641; +359 (0)73 885642; +359 (0)73 885640
eMail: pgto_blg@abv.bg
webhttps://www.bpg-blg.com/


7. Национална Хуманитарна Гимназия “Св.Св.Кирил и Методий”
Адрес: ул.Цанко Церковски “2, 2700 Благоевград”
Телефон/факс: +359 (0)73 88-52-86; +359 (0)73 83-13-36; +359 (0)73 83-13-15
eMail: nhgym@mail.bg
web: https://nhg-blg.com


8. Професионална Гимназия по Електротехника и Електроника “Никола Йонков Вапцаров”
Адрес: бул.”Иван Михайлов” 62, 2700 Благоевград
Телефон/факс: +359 (0)73 831022; +359 (0)73 885261; +359 (0)73 885264; +359 (0)73 885263; +359 (0)73 880821
eMail: pgeeblg@mbox.contact.bg
web: https://www.pgee-bl.com/


9. Седмо Средно Общообразователно Училище “Кузман Шапкарев”
Адрес: ул.”Илинден” No 13, 2700 Благоевград
Телефон/факс: +359 (0)73 88-77-78; +359 (0)73 83-15-34; +359 (0)73 83-15-38
eMail: sou7_bg@abv.bg; sedmo@abv.bg
webhttps://7sou-blagoevgrad.com/


10. Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия “В.Левски”
Адрес: ул.”Тодор Александров” No 56, 2700 Благоевград
Телефон/факс: +359 (0)73 885310; +359 (0)73 885309
eMail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg
web: https://pgsag-blg.eu/


11. Професионална Техническа Гимназия “Ичко Бойчев”
Адрес: ул.”Иван Михайлов” 60, 2700 Благоевград
Телефон/факс: +359 (0)73 88-52-83; +359 (0)73 88-52-81; +359 (0)73 88-52-81; +359 (0)73 03-08-69
eMail: mehanobl@abv.bg


12. Осмо Средно Общообразователно Училище “Арсени Костенцев”
Адрес: жк “Еленово”, 2700 Благоевград
Телефон/факс: +359 (0)73 841490; +359 (0)73 841454; +359 (0)73 841454; +359 (0)73 841325
eMail: sou8@avala.bg
webhttps://www.8sou-blg.com/


13. Средно Общообразователно Училище “Иван Вазов”
Адрес: ул.”Яне Сандански” No 1, 2700 Благоевград
Телефон/факс: +359 (0)73 840075; +359 (0)73 840090; +359 (0)73 840098
eMail: souivanvazov@abv.bg
web: https://souivanvazov.com/


14. Пето Средно Общообразователно Училище “Георги Измирлиев”
Адрес: “Хр. Чернопеев” 16, 2700 Благоевград
Телефон/факс: +359 (0)73 831508; +359 (0)73 831507
eMail: PETOSOU@ABV.bg
web: https://petosoubl.com/


15. Частна Вечерна Гимназия “Димитър & Йоан”
Адрес: ул.”Яне Сандански” No 1, 2700 Благоевград
Телефон/факс: +359 (0)887 425311
eMail: metodika_69@abv.bg