Средни училища във Велинград

Подробен списък на средни училища във Велинград. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Велинград.

1.Професионална Гимназия по Горско Стопанство “Христо Ботев”
Адрес: бул.”Хан Аспарух” 111 а, 4600 Велинград
Телефон/факс: +359 (0)359 5-22-18; +359 (0)359 5-16-42; +359 (0)359 5-16-57; +359 (0)359 5-16-47; +359 (0)885 940858
eMail: pggs_vel@abv.bg
web: https://www.pggs.info


2. Средно Общообразователно Училище “Васил Левски”
Адрес: ул.”Кристал” No 10, 4600 Велинград
Телефон/факс: +359 (0)359 54465; +359 (0)359 51623; +359 (0)359 55536; +359 (0)359 50085; +359 (0)359 50086
eMail: souvl@mail.bg
webhttps://souvl-velingrad.com/


3. Средно Общообразователно Училище “Св. Св. Кирил и Методий”
Адрес: “Юндола” No 35, 4600 Велинград
Телефон/факс: +359 (0)359 52308; +359 (0)359 51693
eMail: sou_svsv_km@abv.bg
webhttps://new.soukim.com/


4. Професионална Гимназия по Дървообработване “Иван Вазов”
Адрес: БУЛ. “СЪЕДИНЕНИЕ” No 44, 4600 Велинград
Телефон/факс: +359 (0)359 55323; +359 (0)359 51634
eMail: pgd_ivanvazovvg@abv.bg


5. Професионална Гимназия по Икономика и Туризъм “Алеко Константинов”
Адрес: бул.”Съединение” No 49, 4600 Велинград
Телефон/факс: +359 (0)359 5-40-75; +359 (0)359 5-26-82; +359 (0)359 5-26-82; +359 (0)359 5-05-86; +359 (0)889 124517
eMail: tit_vd@infotel.bg
webhttps://www.pgit-velingrad.info/