Средни училища във Варна

Подробен списък на средни училища във Варна. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища във Варна.

1. Средно Общообразователно Училище „Любен Каравелов“
Адрес: кв. Аспарухово, ул.“Народни будители“ No 17а, 9003 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 370423; +359 (0)52 370424; +359 (0)52 370422; +359 (0)52 370425
e-mail: soulkaravelov@abv.bg
web site: https://www.soukaravelov.com


2. Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия „Васил Левски“
Адрес: бул.“Сливница“ No 189, 9009 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 74-59-37; +359 (0)52 73-20-95; +359 (0)52 75-67-56; +359 (0)52 74-59-05
e-mail: tcc_varna@yahoo.com
web site: https://pgsag-varna.com


3. Математическа Гимназия „Д-р Петър Берон“
Адрес: кв. „Чайка“, 9010 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 302106; +359 (0)52 302107; +359 (0)52 302107; +359 (0)52 302108
e-mail: office@mgberon.com
web site: https://www.mgberon.com


4. ІV Езикова Гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“
Местоположение: Морски курорт Чайка зона, Община Варна, Област Варна, Североизточен регион на България
Адрес: Чайка, сп.“Почивка“, 9010 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 303668; +359 (0)52 303667; +359 (0)52 303667; +359 (0)52 303506; +359 (0)52 300588
e-mail: 4egvarna@4egvarna.com
web site: https://www.4egvarna.com


5. Професионална Гимназия по Икономика „Д-р Иван Богоров“
Адрес: ж.к. „Младост“ -2, ул.“Иван Церов“, 9027 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 74-78-30; +359 (0)52 50-10-06; +359 (0)52 50-49-40
e-mail: pgi_bogorov@abv.bg
web sitehttps://pgi-varna.com/


6. Първа Езикова Гимназия
Местоположение: Морски курорт Чайка зона, Община Варна, Област Варна, Североизточен регион на България
Адрес: к/с Чайка, спирка „Почивка“, 9010 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 301-235; +359 (0)52 303-785
e-mail: firstls@abv.bg
web sitehttps://www.1eg.eu/


7. Средно Общообразователно Училище „Гео Милев“
Адрес: бул.“Република“ No 124а, 9020 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 751-120; +359 (0)52 500-850; +359 (0)52 741-376; +359 (0)52 751-122; +359 (0)52 741-376
e-mail: sou_g.milev@abv.bg
web site: https://geomilev.info


8. Седмо Средно Общообразователно Училище „Найден Геров“
Адрес: ул.“Царевец“ No 1, 9002 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 302228; +359 (0)52 302923; +359 (0)52 302423
e-mail: sou_7@abv.bg
web site: https://7souvarna.com


9. Частна Профилирана Гимназия по Информационни Технологии и Обществени Комуникации „Антоан Дьо Сент-Екзюпери“
Адрес: к-с „Чайка“ до бл.No 19, 9005 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 302924; +359 (0)52 300514,302924; +359 (0)52 300514
e-mail: office@it-tlp.com
web site: https://www.it-tlp.com


10. Трета Природоматематическа Гимназия „Академик Методий Попов“
Адрес: бул.Владислав Варненчик 80, 9000 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 620-290; +359 (0)52 620-289; +359 (0)52 620-291; +359 (0)52 613-640
e-mail: pmg3@abv.bg
web site: https://www.pmg3-varna.org


11. VIII Средно Общообразователно Училище с Преподаване на Чужди Езици „Ал. С. Пушкин“
Адрес: ул.“Проф. Н. Державин“ No 12, 9000 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 609696; +359 (0)52 609335; +359 (0)52 609335; +359 (0)52 609696; +359 (0)52 612264
e-mail: pushkin@8souvarna.com
web site: https://www.8souvarna.com


12. Средно Общообразователно Училище „Васил Друмев“
Адрес: ул.“Любен Каравелов“ 60а, 9010 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 655593; +359 (0)52 614876; +359 (0)52 655592; +359 (0)52 614948
e-mail: drumev-varna@dir.bg
web sitehttps://www.soudrumev.com/


13. Гимназия с Преподаване на Чужди Езици „Йоан Екзарх“
Адрес: кв. Чайка, 9010 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 302373; +359 (0)52 302361; +359 (0)52 302376; +359 (0)52 303367
e-mail: veg_varna@abv.com
web sitehttps://www.5eg.org/


14. Професионална Техническа Гимназия
Адрес: бул.“Сливница“ 158А, 9009 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 741363; +359 (0)52 750669; +359 (0)52 741743; +359 (0)52 755077; +359 (0)52 741547
e-mail: ptgvarna@abv.bg
web site: https://www.ptgvarna.com/


15. Професионална Гимназия по Сградостроителство „Кольо Фичето“
Адрес: бул.“Сливница“ No 187, 9027 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 759342; +359 (0)52 500329; +359 (0)52 505508; +359 (0)52 500327; +359 (0)52 500328
e-mail: pgs_varna@mail.bg


16. Частна Търговска Гимназия
Адрес: ул.Заменхоф No 7, 9000 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 656740; +359 (0)52 631072
e-mail: director@tradescl.com
web site: https://www.tradescl.com


17. Частна Професионална Гимназия „Бизнесбанк Училище“
Местоположение: Морски курорт Чайка зона, Община Варна, Област Варна, Североизточен регион на България
Адрес: сп. „Почивка“ – ИПКУ, 9010 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 303943; +359 (0)52 303828
e-mail: bbs_vn@abv.bg


18. Частна Професионална Гимназия по Управление на Туризма „Константин Фотинов“
Адрес: ул. Драган Цанков 14 (до адвокатската градинка)
Телефон/факс: +359 (0)52 611 091, +359 (0)898 489 364
e-mail: kfotinov@dir.bg
web sitehttps://kfotinov.brigi.org/


19. Частна Езикова Гимназия с Изучаване на Чужди Езици „Джордж Байрон“
Адрес: ул.“Цар Симеон І“ No 25, 9000 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 630808; +359 (0)52 630808
e-mail: byron_school@abv.bg


20. Варненска Търговска Гимназия „Георги Стойков Раковски“
Местоположение: Град Варна, Община Варна, Област Варна, Североизточен регион на България
Адрес: бул.“Княз Борис I“ No 55, 9000 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 620414; +359 (0)52 620395; +359 (0)52 620396
e-mail: vtg.gsr@gmail.com
web sitehttps://www.vtg-rakovski.eu/


21. Професионална Гимназия по Текстил и Моден Дизайн
Адрес: бул.“8-ми приморски полк“ 115, 9000 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 30-24-19; +359 (0)52 30-22-09; +359 (0)52 30-31-15; +359 (0)52 30-24-30; +359 (0)52 30-22-25
e-mail: pgtmd@mbox.contact.bg
web site: https://pgtmd.my.contact.bg/


22. Професионална Гимназия по Горско Стопанство и Дървообработване „Николай Хайтов“
Адрес: ул.“Орех“ No 11, 9009 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 500937; +359 (0)52 755329; +359 (0)52 745990; +359 (0)52 745991; +359 (0)52 753948
e-mail: tehsilva@vizicomp.com
web sitehttps://www.pggsd-varna.com/


23. Професионална Гимназия по Електротехника
Адрес: ул.Върба 24, 9000 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 745875; +359 (0)52 503424/107; +359 (0)52 503424/108; +359 (0)52 503424/106; +359 (0)52 745863
e-mail: te_varna@mail.bg; jivkamoskova@abv.bg
web sitehttps://www.pgevarna.com/


24. Професионална Гимназия по Туризъм „Проф. Д-Р Асен Златаров“
Адрес: ул.“Найден Геров“ 1, 9002 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 642669; +359 (0)52 642671; +359 (0)52 642670; +359 (0)52 642667; +359 (0)52 642668
e-mail: pgt_varna@abv.bg
web sitehttps://www.pgtvarna.com/


25. Първо СОУ „Димчо Дебелянов“
Адрес: ул.“Русе“ No 2, 9000 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 613602; +359 (0)52 613599; +359 (0)52 612964; +359 (0)52 613597
e-mail: sou_d_debelianov@abv.bg
web sitehttps://www.sou-ddeb.com/


26. Частна Езикова Гимназия „Никанор“
Адрес: спирка Почивка, Варна 9010; офис: ул. “Александър Дякович” 45, ет. 5, офис 39, Варна 9000
Телефон/факс: +359 (0)52 697576; +359 (0)887 624796;
e-mail: nikanor_school@abv.bg
web site: https://www.nikanor.bg/


27. Частна професионална гимназия по икономика „Атанас Буров“
Адрес: ул.“Цар Симеон І“ No 25, 9000 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 630 808; +359 (0)52 871 979
e-mail: byron-school@abv.bg


28. Средно Общообразователно Училище „Елин Пелин“
Адрес: ул.“Тодор Влайков“ No 18, 9008 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 613-156; +359 (0)52 613-129; +359 (0)52 613-142; +359 (0)52 699-617
e-mail: sou_elinpelin.varna@abv.bg
webhttps://elinpelin-varna.com/


29. Средно Общообразователно Училище „Пейо Крачолов Яворов“
Адрес: жк. „Вл. Варненчик“, 9023 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 510543; +359 (0)52 510518; +359 (0)52 510536; +359 (0)52 510544; +359 (0)52 510537
e-mail: yavorov_varna@abv.bg


30. Средно Общообразователно Училище „Свети Климент Охридски“
Адрес: ул.“Михаил Колони“ No 10, 9000 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 620533; +359 (0)52 620532; +359 (0)52 611482; +359 (0)52 620544
e-mail: kliment_bg@yahoo.com
web sitehttps://klimentvarna.com/


31. Национална Гимназия За Хуманитарни Науки и Изкуства „Константин Преславски“
Адрес: ул.“Атанас Георгиев“ No 20, 9000 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 622303; +359 (0)52 622334; +359 (0)52 609439; +359 (0)52 622337; +359 (0)52 622329
e-mail: nghni_varna@abv.bg
web: https://nghni-varna.com/


32. Професионална Гимназия по Химични и Хранително-Вкусови Технологии „Дм.Ив.Менделеев“
Адрес: сп. „Почивка“, 9010 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 303-665; +359 (0)52 303-664; +359 (0)52 307-715; +359 (0)52 303-665
e-mail: pgh_hvt@abv.bg


33. Професионална Гимназия по Машиностроене и Транспорт
Адрес: бул.Сливница 180, 9000 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 744-185; +359 (0)52 741-504; +359 (0)52 741-605
e-mail: pgmt_varna@abv.bg


34. Частна Професионална Гимназия Със Специалности с Интензивно Изучаване на Чужди Езици
Адрес: бул.Владислав Варненчик 260, 9000 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 605740; +359 (0)52 454797
e-mail: kinasbg@yahoo.com


35. Варненска Морска Гимназия „Свети Николай Чудотворец“
Адрес: ул.“Народни будители“ No 4, 9003 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 370433; +359 (0)52 370436; +359 (0)52 370434; +359 (0)52 370433; +359 (0)52 370435
e-mail: vmg_varna@abv.bg
web sitehttps://www.vmg.bg/


36. Второ Средно Общообразователно Училище
Адрес: кв.Младост до бл.140, 9000 Варна
Телефон/факс: +359 (0)52 75-10-83; +359 (0)52 75-10-52
web sitehttps://www.neofit-bozveli.bg/


37. Американска гимназия на България
Адрес: кв. Чайка бл. 200, Варна 9000
Телефон: +359 (0)52 580085 +359 (0)879 589930
e-mail: americanhighschoolbg@gmail.com
web siteamericanhighschoolbg.com