Основни училища в Троян

Подробен списък на начални и основни училища в Троян. Тук може да намерите всички държавни и частни училища за основно образование в Троян:

1. Начално Училище “Св. Св. Кирил и Методий”
Адрес: ул.”Кирил и Методий” 13
Телефон/факс: +359 (0)670 6-27-76; +359 (0)670 6-23-14
eMail: km_troyan@abv.bg
webhttps://km-troyan.eu/


2. Начално Училище “Христо Ботев”
Адрес: ул.”Мизия” No 11
Телефон/факс: +359 (0)670 62713; +359 (0)670 62713
eMail: nu_hr.botev@abv.bg


3. Основно Училище “Иван Хаджийски”
Адрес: ул.”Христо Ботев” 210, 5600 Троян
Телефон/факс: +359 (0)670 62714; +359 (0)670 62715
email: iv_had1896@abv.bg
webhttps://ou-ihtroyan.info/