Основни училища в Смолян

Подробен списък на начални и основни училища в Смолян. Тук може да намерите всички държавни и частни училища за основно образование в Смолян:

1. Основно Училище “Юрий Гагарин”
Адрес: ул, “Георги Кирков” 10, 4700 Смолян
Телефон/факс: +359 (0)301 6-97-43
eMail: petoou_sm@abv.bg
webhttps://ou-gagarin.com/


2. Основно Училище “Професор Доктор Асен Златаров”
Адрес: ул.”Тунджа” No 7, 4701 Смолян
Телефон/факс: +359 (0)301 82957
eMail: ou2_smolian@abv.bg
webhttps://2-ou-smolyan.webnode.com/


3. Основно Училище “Стою Шишков”
Адрес: Смолян кв. Устово ул.”Кирил Маджаров” No 57, 4702 Смолян
Телефон/факс: +359 (0)301 80-100; +359 (0)301 80-100; +359 (0)301 80-100
eMail: ou_shishkov_sm@abv.bg
webhttps://4ou-shishkov.eu/


4. Шесто Основно Училище “Иван Вазов”
Адрес: бул.България No 22, 4700 Смолян
Телефон/факс: +359 (0)301 83305; +359 (0)301 83305
eMail: ou6_sm@abv.bg
webhttps://ouivanvazov-smolyan.com/