Основни училища в Силистра

Подробен списък на начални и основни училища в Силистра. Тук може да намерите всички държавни и частни училища за основно образование в Силистра:

1. Основно Училище “Отец Паисий”
Адрес: ул.”Д-р Петър Вичев” 1, 7500 Силистра
Телефон/факс: +359 (0)86 820553; +359 (0)86 820554; +359 (0)887 502119
eMail: ou-opais@abv.bg
webhttps://www.paisii.oisy.org/


2. Основно Училище “Св. Св. Кирил и Методий”
Адрес: ул.”Плевен” 1, 7500 Силистра
Телефон/факс: +359 (0)86 811430; +359 (0)86 823739; +359 (0)86 823735
eMail: ou-km@mbox.contact.bg
webhttps://www.km-silistra.net/


3. Основно Училище “Иван Вазов”
Адрес: ул.”Добрич” 76, 7500 Силистра
Телефон/факс: +359 (0)86 824027; +359 (0)86 824179; +359 (0)86 824178; +359 (0)86 820345; +359 (0)86 824127
eMail: ivazov@yahoo.co.uk; ivazovsil@gmail.com
webhttps://www.ivazov-silistra.com/


4. Общинско Спортно Училище “Дръстър”
Адрес: УЛ. “ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ” No 20А, 7500 Силистра
Телефон/факс: +359 (0)86 822-460; +359 (0)86 823-415
eMailhttps://su-silistra.com/