Основни училища в Русе

Подробен списък на начални и основни училища в Русе. Тук може да намерите всички държавни и частни училища за основно образование в Русе.

1. Първо Основно Училище “Отец Паисий”
Адрес: ул.”Александровска” No 95, 7002 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 874586; +359 (0)82 837764; +359 (0)82 837984
e-mail: ou_paisii@abv.bg
web site: https://www.otetzpaisii.com/


2. Основно Училище “Иван Вазов”
Адрес: ул.”Петър Берон” No 20, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 834647; +359 (0)82 834484; +359 (0)82 834032;
e-mail: ouvazov@abv.bg
web site: https://www.ivanvazovruse.org/


3. Основно Училище “Тома Кърджиев”
Адрес: ул.”Байкал” No 2, 7005 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 841430; +359 (0)82 841430; +359 (0)82 841429
e-mail: ou_toma.cardjiev@abv.bg
web site: https://tomakardjiev.com


4. Основно Училище “Никола Обретенов”
Адрес: ул.”Никола Табаков” No 4, 7019 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 86-15-19; +359 (0)82 86-15-17; +359 (0)82 86-15-18; +359 (0)82 86-15-19
e-mail: ou_nobretenov@abv.bg
web site: https://ounikolaobretenov.weebly.com/


5. Основно Училище “Христо Смирненски”
Адрес: кв. Долапите, ул.”Стремление” 33, 7010 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 800651
e-mail: hrismir@mail.orbitel.bg


6. Основно Училище “Олимпи Панов”
Адрес: ж.к. “Родина”, ул.”Сърнена гора” No 36, 7006 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 841-777; +359 (0)82 841-776; +359 (0)82 841-776
e-mail: ol_panov@abv.bg  ; pr@olimpi-panov.tk
web site: https://olimpi-panov.tk/


7. Основно Училище “Ангел Кънчев”
Адрес: ул.Българска морава 6, 7001 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 834804; +359 (0)82 834703
e-mail: ouangelkinchev@abv.bg; ou-angelkynchev@dir.bg
web sitehttps://ou-angelkynchev-ruse.dir.bg


8. Основно Училище “Любен Каравелов”
Адрес: ул.”Велико Търново” 19, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 834109; +359 (0)82 834485; +359 (0)82 834119
e-mail: ou_liubenkaravelov_ruse@abv.bg, ou_lk@abv.bg
web site: https://oulkruse.org/


9. Основно Училище “Братя Миладинови”
Адрес: ул.”Ал.Възраждане” 54, 7004 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 841427; +359 (0)82 845901; +359 (0)82 841426
e-mail: bratqmilaginovi@abv.bg
web sitehttps://oubratyamiladinovi.com/


10. Основно Училище “Алеко Константинов” Гр. Русе
Адрес: бул.България No 96, 7016 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 86-15-13; +359 (0)82 86-15-12; +359 (0)82 86-14-77
e-mail: ou_ak@ru-se.com


11. Основно Училище “Васил Априлов”
Адрес: бул.”Липник” No 78, 7013 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 841424; +359 (0)82 846101; +359 (0)82 841425; +359 (0)82 841423
e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg
web site: https://ouaprilov.org/