Частна детска градина в кв. Бояна | Частен детски център Паситос
Занималня за деца във Варна | Клас Вени
Детска ясла в град София | Самостоятелна детска ясла БОН-БОН
Народно читалище в град Варна | Читалище Христо Смирненски
Регионална библиотека в Разград | Библиотека Проф. Боян Пенев