Народно читалище в град Варна | Читалище Христо Смирненски
Регионална библиотека в Разград | Библиотека Проф. Боян Пенев
Център за подкрепа на личностното развитие гр. София | Спортна школа София
Обучение по фолклорни танци и празнични програми гр. Русе | СНЦ Арт Русчук (Играорци)
Българско културно средище в с. Българско Сливово | Читалище Възраждане