Център за подкрепа на личностното развитие гр. София | Спортна школа София
Обучение по фолклорни танци и празнични програми гр. Русе | СНЦ Арт Русчук (Играорци)
Българско културно средище в с. Българско Сливово | Читалище Възраждане
Център за професионално обучение гр. Плевен | ЕТ Лина – Петко Друмчев
Ученическа занималня в град София | Терра Арде