Средни училища в Харманли

Подробен списък на средни училища в Харманли. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Карнобат.

1.Професионална Гимназия по Електропромишленост и Текстил “Захари Стоянов”
Адрес: ул.Любен Каравелов No 1, 6450 Харманли
Телефон/факс: +359 (0)373 8-50-68; +359 (0)373 8-79-23; +359 (0)373 8-21-65
eMail: pgett@abv.bg
webhttps://pget-harmanli.com/


2. Средно Общообразователно Училище “Неофит Рилски”
Адрес: ул “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” -54, 6450 Харманли
Телефон/факс: +359 (0)373 83143; +359 (0)373 82576; +359 (0)373 83398
eMail: sounr_harmanli@abv.bg