Средни училища в Смолян

Подробен списък на средни училища в Смолян. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Смолян.

1. Гимназия с Преподаване на Чужди Езици “Иван Вазов”
Адрес: бул.България 22, 4700 Смолян
Телефон/факс: +359 (0)301 87129; +359 (0)301 83305; +359 (0)301 83305
eMail: gpchhh_smolyan@abv.bg
web: https://www.gpche-smolyan.com


2. Професионална Гимназия по Икономика “Карл Маркс”
Адрес: ул.”Елица” No 1, 4700 Смолян
Телефон/факс: +359 (0)301 62630; +359 (0)301 62634; +359 (0)301 62634; +359 (0)301 62634; +359 (0)301 62633
eMail: pgi_smolyan@abv.bg
webhttps://pgi-smolyan.info/


3. Природоматематическа Гимназия “Васил Левски”
Адрес: ул.”Никола Филипов” No 2, 4701 Смолян
Телефон/факс: +359 (0)301 8-29-02
eMail: pmg_smolyan@abv.bg
web: https://pmg-smolyan.org


4. Средно Общообразователно Училище “Отец Паисий”
Адрес: ул.ДИЧО ПЕТРОВ No 1, 4700 Смолян
Телефон/факс: +359 (0)301 8-30-05; +359 (0)301 8-30-05; +359 (0)301 8-30-05; +359 (0)301 8-30-05; +359 (0)886 754088
eMail: SOU7@abv.bg


5. Професионална Гимназия Потехника и Технологии “Христо Ботев”
Адрес: ул.Тракия “No 13, 4701 Смолян”
Телефон/факс: +359 (0)301 64540; +359 (0)301 64095
eMail: pgtt_sm@mail.bg


6. Професионална Гимназия по Строителство “Никола Вапцаров”
Адрес: ул.”Бр. Шукеров” No 19, 4702 Смолян
Телефон/факс: +359 (0)301 80181; +359 (0)301 64071
eMail: pgs_sml@abv.bg


7. Професионална Гимназия по Туризъм
Адрес: кв.Устово,ул.”Бор” No 3, 4702 Смолян
Телефон/факс: +359 (0)301 64561; +359 (0)301 64082
eMail: pg_po_turizam@abv.bg


8. Частна Професионална Гимназия по Управление на Туризма “Константин Фотинов”
Адрес: ул.”Г.Кирков” No 10, 4700 Смолян
Телефон/факс: +359 (0)301 6-87-00