Средни училища в Плевен

Подробен списък на средни училища в Плевен. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Плевен.

1. Гимназия с Преподаване на Чужди Езици
Адрес: ул.”Александър Стамболийски” No 22, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 829043; +359 (0)64 829-134,839350; +359 (0)64 805780; +359 (0)64 825448; +359 (0)64 829064
e-mail: englishk3@el-soft.com
web site: https://www.gpche-pl.com


2. Математическа Гимназия “Гео Милев”
Адрес: ж.к. “Сторгозия”, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680996; +359 (0)64 680905; +359 (0)64 680802
e-mail: mg_plewen@abv.bg
web site: https://www.pleven-mg.com


3. Средно Общообразователно Училище “Стоян Заимов”
Адрес: кв. “Сторгозия”, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680217; +359 (0)64 680247; +359 (0)64 680247; +359 (0)64 680232; +359 (0)64 680327
e-mail: zaimov_pl@mail.bg
web site: https://zaimov-pl.com


4. Средно Общообразователно Училище “Иван Вазов”
Адрес: Ул.”Иван Вазов” No 46, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 823979; +359 (0)64 operator 822280
e-mail: ivan_vazov_pleven@mail.bg
web site: https://www.sou-ivanvazov.com


5. Средно Общообразователно Училище “Пейо Крачолов Яворов”
Адрес: ж.к. “Сторгозия”, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 850567; +359 (0)64 850667
e-mail: sou_yavorov_pl@mail.bg
web site: https://www.sou-yavorov-pl.com


6. Държавна Финансово-Стопанска Гимназия “Интелект”
Адрес: ж.к.Дружба, 5806 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 870014; +359 (0)64 872895
e-mail: dfsgintelekt@abv.bg
web site: https://www.dfsg-intellect.com


7. Професионална Гимназия по Хранително-Вкусови Технологии “Луи Пастьор”
Адрес: ж.к. “Сторгозия”, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680288; +359 (0)64 680084; +359 (0)64 680084; +359 (0)64 680243
e-mail: thvp_pleven@mail.bg
web sitehttps://pghvt.com/


8. Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия “Никола Фичев”
Адрес: “Александър Стамболийски” No 16, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 824804; +359 (0)64 823151; +359 (0)64 823151; +359 (0)64 823151
e-mail: pgsa_nf_pl@abv.bg
web sitehttps://pgsag.org/


9. Професионална Гимназия по Транспорт “Проф. Цветан Лазаров”
Адрес: к-с “Сторгозия” No 100, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680564; +359 (0)878 707512; +359 (0)878 707514; +359 (0)64 680806
e-mail: pgt_pleven@abv.bg
web sitehttps://pgtpleven.ovo.bg/


10. Професионална Гимназия по Електроника и Химични Технологии “Проф. Асен Златаров”
Адрес: ул.Самуил 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 064/824798; +359 (0)64 064/848239; +359 (0)64 064/838458; +359 (0)64 064/840825
e-mail: himia_pleven@abv.bg
web sitehttps://www.pgeht.net/


11. Професионална Гимназия по Лозарство и Винарство “Александър Стамболийски”
Адрес: ул.Сторгозия 97, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680658; +359 (0)64 680766; +359 (0)64 680266; +359 (0)64 680682; +359 (0)64 680204
e-mail: pglv@mail.bg; pglv2004@abv.bg
web sitehttps://pglv-pleven.alle.bg/


12. Професионална Гимназия по Подемна, Строителна и Транспортна Техника “Г.С.Раковски”
Адрес: ж.к. “Сторгозия”, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680463; +359 (0)64 6800824; +359 (0)64 6800357; +359 (0)64 680714
e-mail: pg_pstt@mail.bg
web sitehttps://www.pgpstt-pleven.com/


13. Професионална Гимназия по Туризъм “Алеко Константинов”
Адрес: “Сторгозия” 100, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 68-10-20; +359 (0)64 68-19-07
e-mail: turteh@abv.bg
web sitehttps://www.pgt-pleven.com/


14. Професионална Гимназия по Облекло и Текстил
Адрес: ул “Д.Константинов” `21, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 825004; +359 (0)64 832056; +359 (0)64 680632; +359 (0)64 824843
e-mail: pgot.pleven@mail.bg


15. Професионална Гимназия по Механо-електротехника
Адрес: ул.Климент Охридски 25, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 064/841521; +359 (0)64 064/804521; +359 (0)64 064/831104; +359 (0)64 064/841522; +359 (0)64 064/838422
e-mail: pgmet_pleven@mail.bg
web sitehttps://www.pgmet-pleven.com/


16. Прогимназия “Цветан Спасов”
Адрес: ул.”Иван Вазов” No 15, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 823367; +359 (0)64 823367; +359 (0)64 823367
e-mail: progimnazia_pl@abv.bg
web sitehttps://cvetan-spasov.alle.bg/


17. Средно Общообразователно Училище “Анастасия Димитрова”
Адрес: ул.”Отец Паисий” No 10, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 822742; +359 (0)64 823408
e-mail: anastasia.dimitrova@abv.bg


18. Средно Общообразователно Училище “Христо Смирненски”
Адрес: ул “Св.Кл.Охридски” No 22, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 833679; +359 (0)64 828528; +359 (0)64 833779; +359 (0)64 828428
e-mail: smirnenski_pln@abv.bg


19. Професионална Гимназия по Мениджмънт и Хранителни Технологии
Адрес: бул.”Георги Кочев” No 102, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 064-83-21-62; +359 (0)64 064-83-21-68; +359 (0)64 064-83-01-98
e-mail: tmht@abv.bg
web sitehttps://www.pgmht-pleven.com/


20. Професионална Гимназия по Ресторантьорство, Търговия и Обслужване
Адрес: ул.”Самуил” 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 827235; +359 (0)64 827195; +359 (0)64 827195; +359 (0)64 827195
e-mail: pgrtopleven@abv.bg
web sitehttps://pgrto.com/


21. Частна Профилирана Гимназия “Иком Интелект”
Адрес: град Плевен, ул.Никола Петков No 18, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 800256
e-mail: purva_chastna@abv.bg
web sitehttps://pleven.ecomintellect.com/


22. Професионална Гимназия “Захарий Зограф”
Адрес: ул.”Гривишко шосе” No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 825359; +359 (0)64 844792
e-mail: pgdm_pleven@abv.bg


23. Общоградско Средношколско Общежитие
Адрес: Плевен, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-782
e-mail: oso_pleven@abv.bg