Средни училища в Перник

Подробен списък на средни училища в Перник. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Перник.

1. Професионална Гимназия по Техника и Строителство “Арх.Йордан Миланов”
Адрес: кв.Мошино, ул.”Младен Стоянов”, 2303 Перник
Телефон/факс: +359 (0)76 670010; +359 (0)76 670790; +359 (0)76 670780
eMail: pgts@abv.bg
web: https://www.pgts.info/


2. Природо-Математическа Гимназия “Христо Смирненски”
Адрес: ул.”Монте Карло” No 1, 2300 Перник
Телефон/факс: +359 (0)76 60-66-15; +359 (0)76 60-25-42; +359 (0)76 60-87-66
eMail: pmg.pernik@mail.bg
web: https://www.pmg-pernik.com/


3. Гимназия с Преподаване на Чужди Езици “Симеон Радев”
Адрес: ул.”Благой Гебрев” 17, 2304 Перник
Телефон/факс: +359 (0)76 670140; +359 (0)76 670120
eMail: gp4e@mail.bg
web: https://www.simeonradev.org


4. Професионална Техничека Гимназия “Юрий Гагарин”
Адрес: ул.”Търново” No 10, 2300 Перник
Телефон/факс: +359 (0)76 600910; +359 (0)76 602613
eMail: ptg_gagarin@mail.bg
web: https://gagarin.atspace.com


5. Технологична Професионална Гимназия “Мария Кюри”
Адрес: кв. “Мошино”, ул.”Младен Стоянов” No 1, 2303 Перник
Телефон/факс: +359 (0)76 67-29-47; +359 (0)76 67-29-47; +359 (0)76 67-29-47; +359 (0)76 67-51-34
eMail: tpg_mcurie_pernik@abv.bg
web: https://www.tpg-pk.eu/


6. Професионална Гимназия по Икономика
Адрес: ул.”Георги Мамарчев” No 2, 2302 Перник
Телефон/факс: +359 (0)76 60-83-84; +359 (0)76 60-37-78
eMail: pgi_pernik@abv.bg
web: https://pgi-pernik.bg-schools.com


7. Средно Общообразователно Училище “Свети Климент Охридски”
Адрес: ул.”Рига” No 1, 2304 Перник
Телефон/факс: +359 (0)76 67-03-80; +359 (0)76 67-03-60; +359 (0)76 67-03-50
eMail: sou_kohridski@abv.bg


8. Пето Средно Общообразователно Училище “Петко Рачов Славейков”
Адрес: кв. Хумни дол,ул.”Георги Мамарчев” No 2, 2300 Перник
Телефон/факс: +359 (0)76 607042; +359 (0)76 607042; +359 (0)76 602330
eMail: fivesouprs@pernik.net


9. Шесто Средно Общообразователно Училище “Св. Св. Кирил и Методий”
Адрес: ул.”Кракра” No 69, 2300 Перник
Телефон/факс: +359 (0)76 605425; +359 (0)76 605424;
eMail: school_6to@abv.bg
web: https://6topernik.weebly.com/


10. СОУ с Разширено Изучаване на Чужди Езици “Д-Р Петър Берон”
Адрес: гр. Перник ул.”Отец Паисий” No 10, 2300 Перник
Телефон/факс: +359 (0)76 60-86-70; +359 (0)76 60-14-24; +359 (0)76 60-14-24; +359 (0)76 60-86-70; +359 (0)76 60-80-79
eMail: adra1403216@edu-bg.net
web: https://www.soupetarberon.info/index.html


11. Професионална Гимназия по Енергетика и Минна Промишленост “Христо Ботев”
Адрес: ул.”Силистра” No 10, 2302 Перник
Телефон/факс: +359 (0)76 607783; +359 (0)76 606827; +359 (0)76 606568
eMail: pgemphb@abv.bg
web: https://pgemp.com/


12. Професионална Гимназия по Облекло и Туризъм “Свети Иван Рилски”
Адрес: ул.РадомирNo 3, 2300 Перник
Телефон/факс: +359 (0)76 63-07-50; +359 (0)76 60-70-53; +359 (0)76 60-70-53; +359 (0)76 60-70-53
eMail: PGOT@abv.bg
web: https://pgotpernik.com/