Средни училища в Кърджали

Подробен списък на средни училища в Кърджали. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Кърджали.

1. Средно Общообразователно Училище с Природо-Математическа Насоченост “Отец Паисий”
Адрес: ул.”Отец Паисий” No 12, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 0361/61800; +359 (0)361 0361/65385;
eMail: otec_paisii@mail.bg
web: https://www.paisii-kardjali.com/news.php


2. Средно Общообразователно Училище “Петко Рачов Славейков”
Адрес: кв. “Възрожденци”, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 65907; +359 (0)361 65910; +359 (0)361 65908; +359 (0)361 65909; +359 (0)361 65906
eMail: slaveikovkj@abv.bg
webhttps://www.slaveykov.bg/


3. Гимназия с Преподаване на Чужди Езици “Христо Ботев”
Адрес: ул.”Генерал Чернозубов” 19, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 62817; +359 (0)361 62816
eMail: gpchhh.kj@abv.bg
web: https://www.botev-kardzhali.com


4. Професионална Гимназия по Икономика “Алеко Константинов”
Адрес: кв. “Веселчане”, 6602 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 6-24-79; +359 (0)361 6-23-12; +359 (0)361 6-23-11
eMail: pgi_2004@hotmail.com
web: https://www.pgikj.com


5. Професионална Гимназия по Туризъм “Проф. Д-р Асен Златаров”
Адрес: кв. “Веселчане”, 6602 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 62469; +359 (0)361 62310; +359 (0)361 62310; +359 (0)361 61784
eMail: pgt_kj@abv.bg
webhttps://pgt-kj.com/


6. Професионална Гимназия “Васил Левски”
Адрес: ул “Мара Михаайлова” No 3, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 65264; +359 (0)361 64946; +359 (0)361 65263; +359 (0)361 64947
eMail: pglevski@abv.bg
webhttps://pglevski-kardjali.free.bg/


7. Професионална Гимназия по Електротехника и Електроника “Капитан Петко Войвода”
Адрес: ул.”Мара Михайлова” No 5, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 62931; +359 (0)361 67537; +359 (0)361 67537; +359 (0)361 62931; +359 (0)361 67536
eMail: tee_kj@abv.bg
webhttps://www.pgee-kardjali.com/


8. Средно Общообразователно Училище “Йордан Йовков”
Адрес: ул.”Булаир” 18, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 62480; +359 (0)361 62482; +359 (0)361 62482
eMail: y_yovkovkj@abv.bg
web: https://yovkov-bg.net


9. Средно Общообразователно Училище “Владимир Димитров – Майстора”
Адрес: кв. “Веселчане”, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 6-28-68; +359 (0)361 6-28-69; +359 (0)361 6-28-69
eMail: art_school@abv.bg


10. СОУ “Свети Климент Охридски”
Адрес: ул.”Здравец” No 3, 6610 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 65246; +359 (0)361 64942; +359 (0)361 64942
eMail: kliment_kj@abv.bg


11. Професионална Гимназия по Облекло и Дизай “Евридика”
Адрес: ул.”Кап.Петко войвода” No 60, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 62598; +359 (0)361 62597; +359 (0)361 62597; +359 (0)361 62783
eMail: pgod_evridika@mail.bg


12. Професионална Гимназия по Селско и Горско Стопанство
Адрес: кв. “Резбарци”, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 62850; +359 (0)361 62853
eMail: pgposgs@abv.bg


13. Професионална Гимназия по Строителство “Христо Смирненски”
Адрес: ул.”Капитан Петко войвода” 5, 6600 Кърджали
Телефон/факс: +359 (0)361 65262; +359 (0)361 64944; +359 (0)361 65261; +359 (0)361 65260
eMail: stroyteh@abv.bg