Средни училища в Димитровград

Подробен списък на средни училища в Димитровград. Тук може да намерите всички гимназии, техникуми и средно образователни училища за Димитровград.

1. Професионална Гимназия Димитровград
Адрес: ул.”Захари Зограф” No 30, 6400 Димитровград
Телефон/факс: +359 (0)391 64895; +359 (0)391 63663; +359 (0)391 64728; +359 (0)391 60434; +359 (0)391 60438
eMail: pg_dimitrovgrad@abv.bg
web: https://www.daskalo.com/pgdgrad/


2. Професионална Гимназия по Химични и Хранителни Технологии “Проф. Д-Р Асен Златаров”
Адрес: Бул.”Димитър Благоев” No 84, 6400 Димитровград
Телефон/факс: +359 (0)391 64451; +359 (0)391 64452; +359 (0)391 64458; +359 (0)391 64450
eMail: tihdg@abv.bg
web: https://pgaz.eu/


3. Природо-Математическа Гимназия със Засилено изучаване на Чужди Езици “Иван Вазов”
Адрес: ул.”Климент Охридски” 1, 6400 Димитровград
Телефон/факс: +359 (0)391 6-63-54; +359 (0)391 6-04-98
eMail: pmg@escom.bg; pmg@mbox.contact.bg
web: https://www.pmgdimitrovgrad.net


4. Средно Общообразователно Училище “Любен Каравелов”
Адрес: ул.”Захари Зограф” No 27, 6400 Димитровград
Телефон/факс: +359 (0)391 6-28-68; +359 (0)391 6-46-95; +359 (0)391 6-21-00;
eMail: sou_lk@abv.bg
web: https://www.lubenkaravelov.eu


5. Езикова Гимназия “Д-Р Иван Богоров”
Адрес: бул.”Хр. Ботев” No 45, 6400 Димитровград
Телефон/факс: +359 (0)391 25525; +359 (0)391 66759; +359 (0)391 25525; +359 (0)391 66759
eMail: krasikrastev@abv.bg
web: https://www.eg-dg-bg.com


6. Средно Общообразователно Училище “Васил Левски”
Адрес: ул.”Бузлуджа” No 1, 6400 Димитровград
Телефон/факс: +359 (0)391 6-61-03; +359 (0)887 733900; +359 (0)887 722072; +359 (0)391 6-11-64
eMail: v_levski@abv.bg