Основни училища в Харманли

Подробен списък на начални и основни училища в Харманли. Тук може да намерите всички държавни и частни училища за основно образование в Харманли:

1. Основно Училище “Иван Вазов”

Адрес: ул.”Св. Климент Охридски” 16, 6450 Харманли
Телефон/факс: +359 (0)373 82043; +359 (0)373 87993; +359 (0)373 82492;
eMail: ou_vazovhar@abv.bg
webhttps://www.ou-vazovhar.com/


2. Начално Училище “Отец Паисий”
Адрес: ул.”Дялко Милковски” 19, 6450 Харманли
Телефон/факс: +359 (0)373 8-21-30; +359 (0)373 8-24-78
eMail: paisii_harmanli@mail.bg; g.hristozova@abv.bg
web: https://paisii.yolasite.com/history.php


3. Начално Училище “Алеко Константинов”
Адрес: ул.”Алеко Константинов” 27, 6450 Харманли
Телефон/факс: +359 (0)373 869-43; +359 (0)373 869-43
eMail: school-aleko@abv.bg