Основни училища в Свищов

Подробен списък на начални и основни училища в Свищов. Тук може да намерите всички държавни и частни училища за основно образование в Свищов.

1. Основно Училище “Филип Сакелариевич”
Адрес: ул.АЛ.КОНСТАНТИНОВ No 24, 5250 Свищов
Телефон/факс: +359 (0)631 6-05-27; +359 (0)631 6-05-35
eMail: sacelarievich@mail.bg
webhttps://www.ousakelarievich.com/