Основни училища в Плевен

Подробен списък на начални и основни училища в Плевен. Тук може да намерите всички държавни и частни училища за основно образование в Плевен.

1. Основно Училище “Лазар Станев”
Адрес: ул.”Кала Тепе” No 3, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 849550; +359 (0)64 846850; +359 (0)64 846850
e-mail: l.stanev@abv.bg
web site: https://ou-lazarstanev.weebly.com/


2. Основно Училище “Никола Йонков Вапцаров
Адрес: гр. Плевен ул.”Мир” No 12, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680331; +359 (0)64 680416
e-mail: nikolavapcarov@abv.bg


3. Основно Училище “Йордан Йовков”
Адрес: ул.”Петко Каравелов” No 22, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 835548; +359 (0)64 828805; +359 (0)64 828905
e-mail: iovkov_pleven@abv.bg; jordanjovkov@abv.bg
web sitehttps://www.yovkov-pleven.eu/


4. Hачално Училище “Патриарх Евтимий”
Адрес: ул.”П.Евтимий” No 3, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 064/823780; +359 (0)64 064/802396
e-mail: nu_pe_pleven@abv.bg


5. Основно Училище “Свети Климент Охридски”
Адрес: Плевен; ж.к. Дружба “І, 5800 Плевен”
Телефон/факс: +359 (0)64 870-164; +359 (0)64 870-165; +359 (0)64 870-166; +359 (0)64 870-163; +359 (0)64 870-193
e-mail: ouklohridski_pl@abv.bg
web sitehttps://ouklohridski.com/


6. Основно Училище “Васил Левски”
Адрес: ул.”Стара планина” 6, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 823579; +359 (0)64 822319; +359 (0)64 822319
e-mail: vlevski_pl@abv.bg
web sitehttps://vlevski-pl.com/


7. Спортно Училище “Георги Бенковски”
Адрес: ул.”Генерал Владимир Вазов” No 1, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 064/824894; +359 (0)64 064/824229; +359 (0)64 064/822952; +359 (0)64 064/824093; +359 (0)64 064/848089
e-mail: supleven@abv.bg
web sitehttps://www.supleven.bg/


8. Начално Училище “Христо Ботев”
Адрес: ул.”Парашкев Цветков” No 35, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 823679
e-mail: hristobotevpl@mail.bg
web site: https://hristobotevpl.info/


9. Начално Училище “Отец Паисий”
Адрес: ул.”Отец Паисий” No 10, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 823880
e-mail: otec_paisiy@abv.bg
web site: https://www.paisiy.dir.bg


10. Начално Училище “Единство”
Адрес: ул.”Бяло море” No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 064/824280; +359 (0)64 064/824280
e-mail: spachikova@abv.bg