Проблемите пред българското образование и училище

Българското образование и училище се изправя пред все по-големи и сериозно проблеми. В последно време, започва да се наблюдава огромен недостиг на учители както в предучилищното образование, така и в началното образование. Липса на кадри има също по природо-математическите науки и чуждите езици.

Преподаватели по чужди езици се търсят в училища във всички области на страната. Най-много са свободните места, обявени в София, но в района на Пловдив също има нужда от много учители. Доста от свободните места в образованието са за училищата по селата. Общият брой преподаватели, които се търсят, е около 1500, но тази цифра е приблизителна, тъй като не всички инспекторати поддържат актуална информация на своите страници.

Причини за недостиг на кадри в образованието

Една от причините за липса на достатъчно кадри в образованието е застаряването на професията – данните сочат, че у нас само 4% от всички преподаватели в училищата са на възраст до 30 години. През изминалата учебна година само 1 800 от над 45 000 са под 30 години, а над 18 000 от преподавателите са между 50 и 59-годишна възраст. Учителите над 60 години, които работят в образователната система, са 3 780.

Освен това в следващите 10 години се очаква повече от половината преподаватели в училищата да се пенсионират. Няма обаче достатъчно млади хора, които да заемат техните места – бакалаврите, които завършват хуманитарни специалности, са малко над 10 000, а магистрите са едва 2 500.

Друга основна причина за отлив на кадри от училищата е ниската заплата. В начален етап брутната заплата на учителите е 530 лв., а преподавателите със стаж взимат минимум около 650 лв.

Наблюдава се и тенденцията студентите по педагогика да търсят работа в чужбина, вместо в страната. Така например в големите райони на Великобритания работят доста отлично подготвени наши учители.

Кризата в българското образование и училище от липсата на учители обаче заплашва не само България, но и другите държави в Европа. Очакванията са недостигът на преподаватели в следващите няколко години да достигне 2 милиона.