Основни училища в Самоков

Подробен списък на начални и основни училища в Самоков. Тук може да намерите всички държавни и частни училища за основно образование в Самоков:

1. Начално Училище “Петър Берон”
Адрес: ул.”Христо Максимов” N40, 2000 Самоков
Телефон/факс: +359 (0)722 6-67-82; +359 (0)722 6-67-82; +359 (0)722 6-64-16
eMail: p.beron_sam@mail.ru
webhttps://nupetarberon.org/


2. Начално Училище “Станислав Доспевски” (Град Самоков)
Адрес: ул.”Иван Вазов” 80, 2000 Самоков
Телефон/факс: +359 (0)722 60182; +359 (0)722 66392; +359 (0)886 495665
eMail: ny_st.dospevski_samokov@abv.bg
webhttps://www.nu-stdospevski.eu/index.html


3. Основно Училище “Св.Св.Кирил и Методий”
Адрес: ул.”Св.Св.Кирил и Методий” No 1, 2000 Самоков
Телефон/факс: +359 (0)722 66382
eMail: un_kirilimetodi@abv.bg
webhttps://un-kirilimetodi.eu/


4. Основно Професионално Училище “Неофит Рилски”
Адрес: бул.”Софийско шосе” No 3, 2000 Самоков
Телефон/факс: +359 (0)722 66421; +359 (0)722 66405
eMail: opu_rilski@abv.bg


5. Спортно Училище “Никола Велчев” (Град Самоков)
Адрес: ул.”Булаир” No 2, 2000 Самоков
Телефон/факс: +359 (0)899 026590; +359 (0)722 66472;
eMail: sportno_samokov@abv.bg
web: https://suvelchev.eu/index.html


6. Основно Училище “Митрополит Авксентий Велешки”
Адрес: ул.”Македония” No 25, 2000 Самоков
Телефон/факс: +359 (0)722 6-64-31; +359 (0)722 6-64-30; +359 (0)722 6-64-30; +359 (0)722 6-64-30
eMail: mav2005@abv.bg
webhttps://www.veleshki.com/


7. Основно Училище “Христо Максимов”
Адрес: Ул.Христо Максимов 1, 2000 Самоков
Телефон/факс: +359 (0)722 6-65-82; +359 (0)722 6-00-69
eMail: ouhr.maksimovsamokov@abv.bg