Основни училища в Нова Загора

Подробен списък на начални и основни училища в Нова Загора. Тук може да намерите всички държавни и частни училища за основно образование в Нова Загора:

1. Начално Училище Св. Паисий Хилендарски
Адрес: “24 май” No 12, 8900 Нова Загора
Телефон/факс: +359 (0)457 6-30-80; +359 (0)888 659353
eMail: pshilendarski.nz@abv.bg
web: https://philendarski.webnode.com/


2. Начално Училище “Любен Каравелов”
Адрес: ул.”Л.Каравелов” No 9, 8900 Нова Загора
Телефон/факс: +359 (0)457 67184; +359 (0)457 67184
eMail: l_karavelov@orbinet.bg
webhttps://karevelov.webnode.com/


3. Основно Училище “Христо Смирненски”
Адрес: ул.”Училищна” No 1, 8900 Нова Загора
Телефон/факс: +359 (0)457 62740; +359 (0)457 62740; +359 (0)457 62740
eMail: ousmirnenskinz@abv.bg