Матури 2015 г.

В края на август предстоят поправките на матури 2015 г. Всички ученици, които желаят да получат диплома за завършено средно образование, трябваше да се явят на задължителни зрелостни изпити през месец май – единия по български и литература, а другия по предмет по избор.

Общо 11 358 ученици, завършващи средно образование, са подали документи за явяване на поправка на матура. От тях 4867 искат отново да се явят на изпит по БЕЛ, 6481 – на изпит по втория зрелостен изпит, а 10 искат да държат матура по желание.

Дати на поправителните изпити

На 27 август ще се проведе поправката по български език и литература, а на следващия ден – 28 август, ще е тази по предмета по избор. До 11 септември ще излязат резултатите на учениците, които са се явили на поправките на държавните зрелостни изпити за завършване на средно образование.

Провеждане на поправката на матурите 2015 г.

Няма промени в провеждането на изпитите за завършване на средно образование: явяващите се трябва да предоставят съответните документи и да пишат с черни химикалки. Началото на поправките е в 8.00 часа.

МОН готви промени във връзка с начина, по който ще се провеждат матурите, но не се очакват кой знае какви разлики на тази сесия. Отново ще има квестори, които, с помощта на видеокамери, ще наблюдават какво се случва в класните стаи и ще могат да реагират в случай на нарушения или ако учениците, явяващи се на поправките, преписват.

Какво показват резултатите от матури 2015 г.

Анализ на резултатите от месец май показва, че средният успех от изпита по БЕЛ е 4,21 – малко по-нисък в сравнение с предходната година. И през 2015 г. се запазва тенденцията да намалява броят на учениците, които се явяват на държавни зрелостни изпити.

Що се отнася до втората задължителна матура, учениците са проявили най-голям интерес към география и икономика, биология и здравно образование, както и английски език. Завършващите средно училище са показали по-добри резултати в сравнение с миналата година по предметите английски, физика и астрономия, философски цикъл.

Статистиката сочи, че 57 от учениците, завършващи средно образование, са получили 0 точки, а 244 имат 100 точки. Няма обаче зрелостник, който да е изкарал 100 точки на двата изпита. С две пълни шестици са 61 от явилите се, а с две отлични оценки над 5,50 – 4786. Учениците, които имат 0 точки на двете матури, са 6 на брой, а тези със слаби оценки на двата ДЗИ са общо 1667.