Средни училища в Ямбол

Всички средни училища в град Ямбол:

1. Професионална Техническа Гимназия „Иван Райнов“
Адрес: „Цар Иван Александър“ 42, 8600 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 663161; +359 (0)46 663162; +359 (0)894 630666; +359 (0)894 630650
eMail: ptg_jambol2001@yahoo.com
Internet: http://tmt-jambol.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Професионална Гимназия по Хранителни Технологии и Туризъм
Адрес: ул.“Търговска“ No 85, 8600 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 66-94-40; +359 (0)46 66-94-41; +359 (0)894 453100; +359 (0)894 453102; +359 (0)46 66-95-32
eMail: pghtt@abv.bg
Internet: http://www.pghtt-yambol.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Гимназия „Васил Левски“
Адрес: ул.“Цар Ив.Александър“ 12, 8600 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 661990; +359 (0)46 988846; +359 (0)46 661689
eMail: p_siarova@abv.bg; gvl@theacher.bg
Internet: http://gvlevski.jambolnet.com/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Математическа Гимназия „Атанас Радев“
Адрес: ул „Цар“ Иван Александър „12, 8600 Ямбол“
Телефон/факс: +359 (0)46 661095; +359 (0)46 661094; +359 (0)46 661094; +359 (0)46 661093; +359 (0)46 –
eMail: -mgatradev@abv.bg
Internet: http://-WWW.mgyambol.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Гимназия с Преподаване на Чужди Езици „Васил Карагьозов“
Адрес: „Златен рог“, 8600 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 661040
eMail: gpche@mail.bg
Internet: http://gpche-yambol.org
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Професионална Гимназия по Икономика „Георги Стойков Раковски“
Адрес: ул.“Пирин“ No 4, 8600 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 66-31-10; +359 (0)46 66-31-09; +359 (0)46 66-31-08
eMail: pgi_rakovski@abv.bg
Internet: http://www.pgi-yambol.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Професионална Гимназия по Строителство и Геодезия „К.Фичето“
Адрес: ул.“Битоля“ No 35, 8600 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 66-14-41; +359 (0)46 66-14-42; +359 (0)46 66-14-43; +359 (0)885 559318
eMail: PGSG_Ymb@abv.bg
Internet: http://www.pgsg-jambol.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Професионална Гимназия по Подемна, Строителна и Транспортна Техника „Н. Й. Вапцаров“
Адрес: „Търговска“ No 89, 8602 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 669232; +359 (0)46 669230; +359 (0)894 449500; +359 (0)46 669228; +359 (0)46 669227
eMail: pg_pstt_yambol@abv.bg
Internet: http://pgpstt-yambol.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9. Професионална Гимназия по Лека Промишленост, Екология и Химични Технологии
Адрес: ул. „Милин камък“ 2, 8602 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 669193; +359 (0)46 669557; +359 (0)894 450010; +359 (0)46 669557
eMail: pgext_jam@abv.bg
Internet: http://www.geocities.com/pglp40/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10. Професионална Гимназия по Земеделие „Христо Ботев“
Адрес: ул.“Милин камък“ No 6, 8600 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 66-94-63; +359 (0)46 66-94-60; +359 (0)46 66-94-61; +359 (0)46 66-95-29; +359 (0)46 66-94-62
eMail: pgz@abv.bg

Средни училища в Ямбол

Всички средни училища в град Ямбол:

1. Професионална Техническа Гимназия „Иван Райнов“
Адрес: „Цар Иван Александър“ 42, 8600 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 663161; +359 (0)46 663162; +359 (0)894 630666; +359 (0)894 630650
eMail: ptg_jambol2001@yahoo.com
Internet: http://tmt-jambol.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Професионална Гимназия по Хранителни Технологии и Туризъм
Адрес: ул.“Търговска“ No 85, 8600 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 66-94-40; +359 (0)46 66-94-41; +359 (0)894 453100; +359 (0)894 453102; +359 (0)46 66-95-32
eMail: pghtt@abv.bg
Internet: http://www.pghtt-yambol.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Гимназия „Васил Левски“
Адрес: ул.“Цар Ив.Александър“ 12, 8600 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 661990; +359 (0)46 988846; +359 (0)46 661689
eMail: p_siarova@abv.bg; gvl@theacher.bg
Internet: http://gvlevski.jambolnet.com/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Математическа Гимназия „Атанас Радев“
Адрес: ул „Цар“ Иван Александър „12, 8600 Ямбол“
Телефон/факс: +359 (0)46 661095; +359 (0)46 661094; +359 (0)46 661094; +359 (0)46 661093; +359 (0)46 –
eMail: -mgatradev@abv.bg
Internet: http://-WWW.mgyambol.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Гимназия с Преподаване на Чужди Езици „Васил Карагьозов“
Адрес: „Златен рог“, 8600 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 661040
eMail: gpche@mail.bg
Internet: http://gpche-yambol.org
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Професионална Гимназия по Икономика „Георги Стойков Раковски“
Адрес: ул.“Пирин“ No 4, 8600 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 66-31-10; +359 (0)46 66-31-09; +359 (0)46 66-31-08
eMail: pgi_rakovski@abv.bg
Internet: http://www.pgi-yambol.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Професионална Гимназия по Строителство и Геодезия „К.Фичето“
Адрес: ул.“Битоля“ No 35, 8600 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 66-14-41; +359 (0)46 66-14-42; +359 (0)46 66-14-43; +359 (0)885 559318
eMail: PGSG_Ymb@abv.bg
Internet: http://www.pgsg-jambol.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Професионална Гимназия по Подемна, Строителна и Транспортна Техника „Н. Й. Вапцаров“
Адрес: „Търговска“ No 89, 8602 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 669232; +359 (0)46 669230; +359 (0)894 449500; +359 (0)46 669228; +359 (0)46 669227
eMail: pg_pstt_yambol@abv.bg
Internet: http://pgpstt-yambol.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9. Професионална Гимназия по Лека Промишленост, Екология и Химични Технологии
Адрес: ул. „Милин камък“ 2, 8602 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 669193; +359 (0)46 669557; +359 (0)894 450010; +359 (0)46 669557
eMail: pgext_jam@abv.bg
Internet: http://www.geocities.com/pglp40/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10. Професионална Гимназия по Земеделие „Христо Ботев“
Адрес: ул.“Милин камък“ No 6, 8600 Ямбол
Телефон/факс: +359 (0)46 66-94-63; +359 (0)46 66-94-60; +359 (0)46 66-94-61; +359 (0)46 66-95-29; +359 (0)46 66-94-62
eMail: pgz@abv.bg