Средни училища в Пловдив

Подробен списък на начални и основни училища в Самоков. Тук може да намерите всички държавни и частни училища за основно образование в Самоков:

1. Средно Общообразователно Училище „Свети Свети Кирил и Методий“
Телефон/факс: ул.“Явор“ No 31, 4001 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 642687; +359 (0)32 644119; +359 (0)32 644119; +359 (0)32 643133
eMail: soukirilimetodii@abv.bg
web: http://soukirilimetodi.com


2. Средно Общообразователно Училище „Любен Каравелов“
Телефон/факс: ул.“Бранислав Велешки“ No 2, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 631-022; +359 (0)32 635-305; +359 (0)32 624-467; +359 (0)32 626-860; +359 (0)32 265-040
eMail: soulkaravelovpd@yahoo.com
web: http://soulkaravelovpd.com/


3. Професионална Гимназия по Облекло „Ана Май“
Телефон/факс: ул.“Леди Странгфорд“ No 8, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 624115; +359 (0)32 633350; +359 (0)32 951855
eMail: fashionschool@abv.bg
webhttp://pgoanamai.com/


4. Професионална Гимназия по Машиностроене Пловдив
Телефон/факс: бул.“Александър Стамболийски“ No 2, 4004 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 692777; +359 (0)32 692447; +359 (0)32 692690; +359 (0)32 699203
eMail: pgm_plovdiv@abv.bg
webhttp://pgm-plovdiv.eu/


5. Професионална Гимназия по Кожени Изделия и Текстил „Д-Р Иван Богоров“
Телефон/факс: ул . Никола Беловеждов 16, 4003 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 96-31-40; +359 (0)32 96-31-39; +359 (0)32 96-31-87
eMail: pgkit_plovdiv@abv.bg
webhttp://pgkit.net/


6. Езикова Гимназия „Иван Вазов“
Телефон/факс: бул.“България“ 121, 4003 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 954-459; +359 (0)32 954-459; +359 (0)32 951-218; +359 (0)32 951-791
eMail: egiv_pld@abv.bg
web: http://www.egiv.net


7. Професионална Гимназия по Вътрешна Архитектура и Дървообработване „Христо Ботев“
Телефон/факс: ул.“Гладстон“ 70, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 642348; +359 (0)32 642562; +359 (0)32 642563; +359 (0)32 643622
eMail: tdvap@yahoo.com
webhttp://pgvad.org/


8. Средно Общообразователно Училище „Свети Константин – Кирил Философ“
Телефон/факс: ул.“Георги Кондолов“ No 44А, 4004 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 692517; +359 (0)32 692517; +359 (0)32 692519; +359 (0)32 692519
eMail: sou_kkfilosof@abv.bg
webhttp://www.kkfilosof.com/


9. Национална Търговска Гимназия
Телефон/факс: бул.“Руски“ No 50, 4002 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 642363; +359 (0)32 642323; +359 (0)32 643465; +359 (0)32 643822
eMail: ntgplovdiv@abv.bg; coop@ntg-plovdiv.net
web: http://www.ntg-plovdiv.net


10. Професионална Гимназия По битова Техника
Телефон/факс: ул.“Иван Перпелиев“ No 2, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 628524; +359 (0)32 641125; +359 (0)32 624542; +359 (0)32 271990; +359 (0)32 265974
eMail: pgbt2005@abv.bg
webhttp://pgbt-plovdiv.com/


11. Средно Общообразователно Училище „Димитър Матевски“
Телефон/факс: ж.р. „Тракия“, бул.“Съединение“, 4023 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 68-22-93; +359 (0)32 68-22-89; +359 (0)32 68-22-89; +359 (0)32 68-22-89; +359 (0)32 68-23-87
eMail: matevski@lycos.com


12. Средно Общообразователно Училище „Свети Софроний Врачански“
Телефон/факс: ЖР „Тракия“, 4023 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 68-24-50; +359 (0)32 68-24-41; +359 (0)32 68-24-90; +359 (0)32 68-26-90; +359 (0)32 68-24-98
eMail: sofrony@abv.bg
web: http://www.sofrony.net


13. Частна Профилирана Гимназия „Академик Любомир Илиев“
Телефон/факс: ул.Филип Македонски No 29, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 642596;
eMail: rusev@school-inform.com


14. Национална Гимназия За Сценични и Екранни Изкуства
Телефон/факс: ул. „П.Д.Петков“ No 8, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 626-425; +359 (0)32 626-421; +359 (0)32 626-423; +359 (0)32 266-362
eMail: s-kadri@abv.bg
web: http://www.skadri.org


15. Гимназия с Хуманитарен Профил „Св. Св. Кирил и Методий“
Телефон/факс: „Хан Кубрат“ No 15, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 624-113; +359 (0)32 624-331
eMail: ghp_plovdiv@abv.bg
webhttp://ghp-pld.com/


16. Средно Общообразователно Училище „Св.Паисий Хилендарски“
Телефон/факс: ул.“Родопи“ No 48, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 624431; +359 (0)32 628362; +359 (0)32 628362; +359 (0)32 635327; +359 (0)32 635337
eMail: sou_paisii@abv.bg
webhttp://paisii.info/


17. Средно Общообразователно Училище „Свети Климент Охридски“
Телефон/факс: бул.“Васил Априлов“ 5, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 643975; +359 (0)32 644042; +359 (0)32 644042; +359 (0)32 643067
eMail: sou.sv.kl.ohridski@abv.bg
webhttp://souklimentohridski.alle.bg/


18. Средно Общообразователно Училище „Свети Патриарх Евтимий“
Телефон/факс: ул.“Иван Вазов“ No 19, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 624255; +359 (0)32 628783; +359 (0)32 624135; +359 (0)32 624468; +359 (0)32 625023
eMail: patriarcha@abv.bg


19. Професионална Гимназия по Електротехника и Електроника
Телефон/факс: ул.“Пещерско шосе“ No 26, 4002 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 64-36-68; +359 (0)32 64-27-65; +359 (0)32 64-36-74; +359 (0)32 64-36-75; +359 (0)32 64-40-06
eMail: pgee_plovdiv@hotmail.com
web: http://www.osf.schols.bg


20. Професионална Гимназия по Туризъм „Проф. Д-Р Асен Златаров“
Телефон/факс: ул.“Богомил“ No 73, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 26-25-63; +359 (0)32 26-27-99; +359 (0)32 26-27-99; +359 (0)32 26-25-63; +359 (0)32 62-79-16
eMail: tht_plovdiv@abv.bg
webhttp://www.pgt-zlatarov-plovdiv.com/


21. Средно Общообразователно Училище „Найден Геров“
Телефон/факс: ул.“Кемера“ 27, 4006 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 632016; +359 (0)32 635370; +359 (0)32 633218; +359 (0)32 632016
eMail: sou_naidengerov@abv.bg
webhttp://naidengerov-pd.org/


22. Професионална Гимназия по Транспорт „Гоце Делчев“
Телефон/факс: ул.“Арх.Камен Петков“ 1, 4017 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 63-23-94; +359 (0)32 62-72-43; +359 (0)32 63-23-95
eMail: tt_g_delchev@abv.bg
webhttp://pg-transport-plovdiv.com/newroot/


23. Професионална Гимназия по Строителни Технологии „Пеньо Пенев“
Телефон/факс: ул.“Богомил“ No 73, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 624887; +359 (0)32 631136; +359 (0)32 624887; +359 (0)32 269530
eMail: pgst_pp_povdiv@abv.bg
webhttp://pgst-plovdiv.com/


24. Образцова Математическа Гимназия „Академик Кирил Попов“
Телефон/факс: ул.“Чемшир“ No 11, 4001 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 643192; +359 (0)32 640093; +359 (0)32 643157; +359 (0)32 643097
eMail: omg_plovdiv@abv.bg
web: http://omg-bg.com


25. Средно Общообразователно Училище „Никола Йонков Вапцаров“
Телефон/факс: ул.“Огражден“ 10, 4003 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 953058; +359 (0)32 957183; +359 (0)32 957183
eMail: soy_vapcarov_plovdiv@abv.bg
web: http://www.vapcarov.com


26. Средно Общообразователноучилище „Пейо Крачолов Яворов“
Телефон/факс: бул.“България“ No 136, 4003 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 95-18-20; +359 (0)32 95-31-60; +359 (0)32 95-31-60; +359 (0)32 95-17-35
eMail: sou_yavorov@abv.bg
web: http://javorov.com/


27. Френска Езикова Гимназия „Антоан Дьо Сент Екзюпери“
Телефон/факс: ул „Вук Караджич“ No 13а, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 95-18-65; +359 (0)32 65-03-77; +359 (0)32 95-70-88
eMail: lycee_exupery@abv.bg
webhttp://feg-exupery.com/


28. Вечерна Гимназия „Христо Смирненски“
Телефон/факс: БУЛ. БЪЛГАРИЯ No 136, 4003 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 957090; +359 (0)32 957092
eMail: vgplovdiv@yahoo.co.uk


29. Професионална Гимназия по Хранителни Технологии и Техника
Телефон/факс: бул.“В. Априлов“ 156, 4003 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 95-28-38; +359 (0)32 95-50-18; +359 (0)32 95-50-18; +359 (0)32 95-50-18; +359 (0)32 95-50-17
eMail: plov_pghtt@abv.bg; thvp_pv@yahoo.com
web: http://pghtt.net/


30. Професионална Гимназия по Механотехника „Професор Цветан Лазаров“
Телефон/факс: ул.“Братя Бъкстон“ 71А, 4004 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 67-11-43; +359 (0)32 67-11-42; +359 (0)32 67-11-44; +359 (0)32 69-41-93; +359 (0)32 69-41-95
eMail: tmtpd@evrocom.net
web: http://www.pgmtplovdiv.info/


31. Средно Общообразователно Училище „Свети Седмочисленици“
Телефон/факс: ж.к. „Тракия“, ул.“Съединение“, 4023 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 682296; +359 (0)32 682305; +359 (0)32 682493; +359 (0)32 682593
eMail: sou_sveti7@abv.bg; sou_sveti7@gmail.com
web: http://www.sou7.org


32. Частно Средно общообразователно Училище „Дружба“
Телефон/факс: бул.“Руски“ No 18, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 640293; +359 (0)32 644603
eMail: plovdiv@drujba.org
web: http://www.drujba.org


33. Частна Професионална Гимназия по Икономика и Търговия Пловдив
Телефон/факс: бул.“Цар Борис III – Обединител“ No 1-продължение, 4004 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 69-36-05; +359 (0)899 671339; +359 (0)895 486406; +359 (0)32 69-36-05; +359 (0)32 696046
eMail: chpgit@gmail.com
web: http://www.chpgit.com


34. Частна Профилирана Гимназия с Чуждоезиково Обучение „Стоянстрой“
Телефон/факс: бул.Шести септември No 252, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 032622656; +359 (0)32 032622656; +359 (0)32 032622656; +359 (0)32 032622656; +359 (0)32 032622656
eMail: info@stoyanstroi-highschool.com
web: http://www.stoyanstroi-highschool.com


35. Средно Общообразователно Училище „Цар Симеон Велики“
Телефон/факс: ул.“Лука Касъров“ No 13, 4002 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 64-31-04; +359 (0)32 64-24-50; +359 (0)32 64-31-05
eMail: csv_school_pd@abv.bg


36. Средно Общообразователно Училище „Симон Боливар“
Телефон/факс: кв. „Изгрев“, ул.“Преспа“ No 1, 4006 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 682364; +359 (0)32 682866; +359 (0)32 682462
eMail: sou_simon_bolivar@abv.bg


37. Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия
Телефон/факс: ул.“Арх.Камен Петков“ No 3, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 63-23-39; +359 (0)32 63-23-36; +359 (0)32 62-30-59; +359 (0)32 63-23-34; +359 (0)32 63-23-37
eMail: pgsag_plovdiv@abv.bg
webhttp://www.pgsag-plovdiv.com/


38. Средно Общообразователно Училище „Христо Груев Данов“
Телефон/факс: „Ален мак“ 1, 4003 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 95-11-65; +359 (0)32 95-61-21; +359 (0)32 95-61-21; +359 (0)32 95-61-20
eMail: danovec@abv.bg
webhttp://www.soudanov.org/


39. Езикова Гимназия „Пловдив“
Телефон/факс: бул.“България“ 123, 4003 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 956020; +359 (0)32 956096; +359 (0)32 945343; +359 (0)32 956051; +359 (0)32 952045общеж.
eMail: eds_plovdiv@mbox.contact.bg
webhttp://www.eg-plovdiv.com/bg/


40. Професионална Гимназия по Подемна, Строителна и Транспортна Техника
Телефон/факс: ул.“Дилянка“ 27, 4003 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 953913; +359 (0)32 953985; +359 (0)32 953985; +359 (0)32 953980; +359 (0)32 953869
eMail: pg_po_pstt@abv.bg


41. Средно Общообразователно Училище „Братя Миладинови“
Телефон/факс: ул.“Тодор Александров“ 14, 4004 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 692104; +359 (0)32 692116; +359 (0)32 692104; +359 (0)32 692422
eMail: miladinovi@mail.bg


42. Средно Общообразователно Училище „Константин Величков“
Телефон/факс: Ул. „Бугариево“ No 6, 4004 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 692779
eMail: sou_k_velichkov@abv.bg


43. Средно-Общообразователно Училище „Черноризец Храбър“
Телефон/факс: ж.р. „Тракия“, ул.“Съединение“, 4023 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 682312; +359 (0)32 682849; +359 (0)32 682444; +359 (0)32 -; +359 (0)32 –
eMail: sou_cheha@abv.bg


44. Частна Профилиранагимназия с Профил Чуждоезиков „Едмънд Бърк“
Телефон/факс: ул.“Ралица“ 2, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 68-14-14
eMail: obrazovatelen_holding@abv.bg


45. Частна Професионална Гимназия по Икономика и Управление
Телефон/факс: ул.“Ген. Данаил Николаев“ No 46, 4000 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 649569; +359 (0)32 649569
eMail: chpiu.plovdiv@abv.bg


46. Частна Профилирана Гимназия „Класик“
Телефон/факс: ул.“Лейди Странгфорд“ 7, 4002 Пловдив
Телефон/факс: +359 (0)32 625220; +359 (0)32 625220; +359 (0)32 625220
eMail: classic@plov.org
web: http://www.classic.plov.org


47. Частна Професионална Гимназия „Академик Любомир Илиев“
Телефон/факс: ул.„Филип Македонски „No 29, 4000 Пловдив“
Телефон/факс: +359 (0)32 642596; +359 (0)32 642596
eMail: rusev@school-inform.com
web: http://www.school-inform.com