Средни училища в Плевен

1. Гимназия с Преподаване на Чужди Езици
Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ No 22, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 829043; +359 (0)64 829-134,839350; +359 (0)64 805780; +359 (0)64 825448; +359 (0)64 829064
eMail: englishk3@el-soft.com
Internet: http://www.gpche-pl.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Математическа Гимназия „Гео Милев“
Адрес: ж.к. „Сторгозия“, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680996; +359 (0)64 680905; +359 (0)64 680802
eMail: mg_plewen@abv.bg
Internet: http://www.pleven-mg.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Средно Общообразователно Училище „Стоян Заимов“
Адрес: кв. „Сторгозия“, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680217; +359 (0)64 680247; +359 (0)64 680247; +359 (0)64 680232; +359 (0)64 680327
eMail: zaimov_pl@mail.bg
Internet: http://zaimov-pl.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Средно Общообразователно Училище „Иван Вазов“
Адрес: Ул.“Иван Вазов“ No 46, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 823979; +359 (0)64 operator 822280
eMail: ivan_vazov_pleven@mail.bg
Internet: http://www.sou-ivanvazov.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Средно Общообразователно Училище „Пейо Крачолов Яворов“
Адрес: ж.к. „Сторгозия“, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 850567; +359 (0)64 850667
eMail: sou_yavorov_pl@mail.bg
Internet: http://www.sou-yavorov-pl.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Държавна Финансово-Стопанска Гимназия „Интелект“
Адрес: ж.к.Дружба, 5806 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 870014; +359 (0)64 872895
eMail: dfsgintelekt@abv.bg
Internet: http://www.dfsg-intellect.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Професионална Гимназия по Хранително-Вкусови Технологии „Луи Пастьор“
Адрес: ж.к. „Сторгозия“, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680288; +359 (0)64 680084; +359 (0)64 680084; +359 (0)64 680243
eMail: thvp_pleven@mail.bg
Internet: http://www.pghvt-pleven.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия „Никола Фичев“
Адрес: „Александър Стамболийски“ No 16, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 824804; +359 (0)64 823151; +359 (0)64 823151; +359 (0)64 823151
eMail: pgsa_nf_pl@abv.bg
Internet: http://pgsag.my.contact.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9. Професионална Гимназия по Транспорт „Проф. Цветан Лазаров“
Адрес: к-с „Сторгозия“ No 100, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680564; +359 (0)878 707512; +359 (0)878 707514; +359 (0)64 680806
eMail: pgt_pleven@abv.bg
Internet: http://pgt-1.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10. Професионална Гимназия по Електроника и Химични Технологии „Проф. Асен Златаров“
Адрес: ул.Самуил 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 064/824798; +359 (0)64 064/848239; +359 (0)64 064/838458; +359 (0)64 064/840825
eMail: himia_pleven@abv.bg
Internet: http://himia.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11. Професионална Гимназия по Лозарство и Винарство „Александър Стамболийски“
Адрес: ул.Сторгозия 97, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680658; +359 (0)64 680766; +359 (0)64 680266; +359 (0)64 680682; +359 (0)64 680204
eMail: pglv@mail.bg; pglv2004@abv.bg
Internet: http://www.pglv.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12. Професионална Гимназия по Подемна, Строителна и Транспортна Техника „Г.С.Раковски“
Адрес: ж.к. „Сторгозия“, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680463; +359 (0)64 6800824; +359 (0)64 6800357; +359 (0)64 680714
eMail: pg_pstt@mail.bg
Internet: http://pg-pstt.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
13. Професионална Гимназия по Туризъм „Алеко Константинов“

Адрес: „Сторгозия“ 100, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 68-10-20; +359 (0)64 68-19-07
eMail: turteh@abv.bg
Internet: http://www.pgt-pleven.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14. Професионална Гимназия по Облекло и Текстил
Адрес: ул „Д.Константинов“ `21, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 825004; +359 (0)64 832056; +359 (0)64 680632; +359 (0)64 824843
eMail: pgot.pleven@mail.bg
Internet: http://www.pgot-pleven.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15. Професионална Гимназия по Механо-електротехника
Адрес: ул.Климент Охридски 25, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 064/841521; +359 (0)64 064/804521; +359 (0)64 064/831104; +359 (0)64 064/841522; +359 (0)64 064/838422
eMail: pgmet_pleven@mail.bg
Internet: http://pleven-pgmet.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16. Прогимназия „Цветан Спасов“
Адрес: ул.“Иван Вазов“ No 15, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 823367; +359 (0)64 823367; +359 (0)64 823367
eMail: progimnazia_pl@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17. Средно Общообразователно Училище „Анастасия Димитрова“
Адрес: ул.“Отец Паисий“ No 10, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 822742; +359 (0)64 823408
eMail: anastasia.dimitrova@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18. Средно Общообразователно Училище „Христо Смирненски“
Адрес: ул „Св.Кл.Охридски“ No 22, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 833679; +359 (0)64 828528; +359 (0)64 833779; +359 (0)64 828428
eMail: smirnenski_pln@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19. Професионална Гимназия по Мениджмънт и Хранителни Технологии
Адрес: бул.“Георги Кочев“ No 102, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 064-83-21-62; +359 (0)64 064-83-21-68; +359 (0)64 064-83-01-98
eMail: tmht@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
20. Професионална Гимназия по Ресторантьорство, Търговия и Обслужване

Адрес: ул.“Самуил“ 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 827235; +359 (0)64 827195; +359 (0)64 827195; +359 (0)64 827195
eMail: pgrtopleven@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21. Частна Профилирана Гимназия „Иком Интелект“
Адрес: град Плевен, ул.Никола Петков No 18, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 800256
eMail: purva_chastna@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22. Професионална Гимназия „Захарий Зограф“
Адрес: ул.“Гривишко шосе“ No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 825359; +359 (0)64 844792
eMail: pgdm_pleven@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23. Общоградско Средношколско Общежитие
Адрес: Плевен, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-782
eMail: oso_pleven@abv.bg

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21. Частна Профилирана Гимназия „Иком Интелект“
Адрес: град Плевен, ул.Никола Петков No 18, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 800256
eMail: purva_chastna@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22. Професионална Гимназия „Захарий Зограф“
Адрес: ул.“Гривишко шосе“ No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 825359; +359 (0)64 844792
eMail: pgdm_pleven@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23. Общоградско Средношколско Общежитие
Адрес: Плевен, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-782
eMail: oso_pleven@abv.bg

Средни училища в Плевен

1. Гимназия с Преподаване на Чужди Езици
Адрес: ул.“Александър Стамболийски“ No 22, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 829043; +359 (0)64 829-134,839350; +359 (0)64 805780; +359 (0)64 825448; +359 (0)64 829064
eMail: englishk3@el-soft.com
Internet: http://www.gpche-pl.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Математическа Гимназия „Гео Милев“
Адрес: ж.к. „Сторгозия“, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680996; +359 (0)64 680905; +359 (0)64 680802
eMail: mg_plewen@abv.bg
Internet: http://www.pleven-mg.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Средно Общообразователно Училище „Стоян Заимов“
Адрес: кв. „Сторгозия“, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680217; +359 (0)64 680247; +359 (0)64 680247; +359 (0)64 680232; +359 (0)64 680327
eMail: zaimov_pl@mail.bg
Internet: http://zaimov-pl.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Средно Общообразователно Училище „Иван Вазов“
Адрес: Ул.“Иван Вазов“ No 46, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 823979; +359 (0)64 operator 822280
eMail: ivan_vazov_pleven@mail.bg
Internet: http://www.sou-ivanvazov.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Средно Общообразователно Училище „Пейо Крачолов Яворов“
Адрес: ж.к. „Сторгозия“, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 850567; +359 (0)64 850667
eMail: sou_yavorov_pl@mail.bg
Internet: http://www.sou-yavorov-pl.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Държавна Финансово-Стопанска Гимназия „Интелект“
Адрес: ж.к.Дружба, 5806 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 870014; +359 (0)64 872895
eMail: dfsgintelekt@abv.bg
Internet: http://www.dfsg-intellect.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Професионална Гимназия по Хранително-Вкусови Технологии „Луи Пастьор“
Адрес: ж.к. „Сторгозия“, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680288; +359 (0)64 680084; +359 (0)64 680084; +359 (0)64 680243
eMail: thvp_pleven@mail.bg
Internet: http://www.pghvt-pleven.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия „Никола Фичев“
Адрес: „Александър Стамболийски“ No 16, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 824804; +359 (0)64 823151; +359 (0)64 823151; +359 (0)64 823151
eMail: pgsa_nf_pl@abv.bg
Internet: http://pgsag.my.contact.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9. Професионална Гимназия по Транспорт „Проф. Цветан Лазаров“
Адрес: к-с „Сторгозия“ No 100, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680564; +359 (0)878 707512; +359 (0)878 707514; +359 (0)64 680806
eMail: pgt_pleven@abv.bg
Internet: http://pgt-1.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10. Професионална Гимназия по Електроника и Химични Технологии „Проф. Асен Златаров“
Адрес: ул.Самуил 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 064/824798; +359 (0)64 064/848239; +359 (0)64 064/838458; +359 (0)64 064/840825
eMail: himia_pleven@abv.bg
Internet: http://himia.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11. Професионална Гимназия по Лозарство и Винарство „Александър Стамболийски“
Адрес: ул.Сторгозия 97, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680658; +359 (0)64 680766; +359 (0)64 680266; +359 (0)64 680682; +359 (0)64 680204
eMail: pglv@mail.bg; pglv2004@abv.bg
Internet: http://www.pglv.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12. Професионална Гимназия по Подемна, Строителна и Транспортна Техника „Г.С.Раковски“
Адрес: ж.к. „Сторгозия“, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680463; +359 (0)64 6800824; +359 (0)64 6800357; +359 (0)64 680714
eMail: pg_pstt@mail.bg
Internet: http://pg-pstt.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
13. Професионална Гимназия по Туризъм „Алеко Константинов“

Адрес: „Сторгозия“ 100, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 68-10-20; +359 (0)64 68-19-07
eMail: turteh@abv.bg
Internet: http://www.pgt-pleven.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14. Професионална Гимназия по Облекло и Текстил
Адрес: ул „Д.Константинов“ `21, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 825004; +359 (0)64 832056; +359 (0)64 680632; +359 (0)64 824843
eMail: pgot.pleven@mail.bg
Internet: http://www.pgot-pleven.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15. Професионална Гимназия по Механо-електротехника
Адрес: ул.Климент Охридски 25, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 064/841521; +359 (0)64 064/804521; +359 (0)64 064/831104; +359 (0)64 064/841522; +359 (0)64 064/838422
eMail: pgmet_pleven@mail.bg
Internet: http://pleven-pgmet.hit.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16. Прогимназия „Цветан Спасов“
Адрес: ул.“Иван Вазов“ No 15, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 823367; +359 (0)64 823367; +359 (0)64 823367
eMail: progimnazia_pl@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17. Средно Общообразователно Училище „Анастасия Димитрова“
Адрес: ул.“Отец Паисий“ No 10, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 822742; +359 (0)64 823408
eMail: anastasia.dimitrova@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18. Средно Общообразователно Училище „Христо Смирненски“
Адрес: ул „Св.Кл.Охридски“ No 22, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 833679; +359 (0)64 828528; +359 (0)64 833779; +359 (0)64 828428
eMail: smirnenski_pln@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19. Професионална Гимназия по Мениджмънт и Хранителни Технологии
Адрес: бул.“Георги Кочев“ No 102, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 064-83-21-62; +359 (0)64 064-83-21-68; +359 (0)64 064-83-01-98
eMail: tmht@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
20. Професионална Гимназия по Ресторантьорство, Търговия и Обслужване

Адрес: ул.“Самуил“ 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 827235; +359 (0)64 827195; +359 (0)64 827195; +359 (0)64 827195
eMail: pgrtopleven@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21. Частна Профилирана Гимназия „Иком Интелект“
Адрес: град Плевен, ул.Никола Петков No 18, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 800256
eMail: purva_chastna@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22. Професионална Гимназия „Захарий Зограф“
Адрес: ул.“Гривишко шосе“ No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 825359; +359 (0)64 844792
eMail: pgdm_pleven@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23. Общоградско Средношколско Общежитие
Адрес: Плевен, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-782
eMail: oso_pleven@abv.bg

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21. Частна Профилирана Гимназия „Иком Интелект“
Адрес: град Плевен, ул.Никола Петков No 18, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 800256
eMail: purva_chastna@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22. Професионална Гимназия „Захарий Зограф“
Адрес: ул.“Гривишко шосе“ No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 825359; +359 (0)64 844792
eMail: pgdm_pleven@abv.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23. Общоградско Средношколско Общежитие
Адрес: Плевен, 5802 Плевен
Телефон/факс: +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-906; +359 (0)64 680-782
eMail: oso_pleven@abv.bg