Средни училища в Монтана

1. Професионална Гимназия по Строителство, Архитектура и Геодезия
Адрес: гр. Монтана, ул.”Панайот Хитов” 15 а, 3400 Монтана
Телефон/факс: +359 (0)96 303260; +359 (0)96 303261; +359 (0)96 303262; +359 (0)96 303261
eMail: pgsag_montana@abv.bg
Internet: http://www.pgsag-montana.com
—————————————————————————————————————————–
2. Природо-Математическа Гимназия “Свети Климент Охридски”
Адрес: ул.”Юлиус Ирасек” 7, 3400 Монтана
Телефон/факс: +359 (0)96 305756
eMail: pmgmontana@mail.bg
Internet: http://www.pmgmontana.com
—————————————————————————————————————————–
3. Второ Средно Общообразователно Училище “Никола Йонков Вапцаров”
Адрес: Цар Иван Александър,35, 3400 Монтана
Телефон/факс: +359 (0)96 305698; +359 (0)96 302452
eMail: vtoro@dir.bg
Internet: http://vtorosoy.hit.bg
—————————————————————————————————————————–
4. Професионална Техническа Гимназия “Юрий Гагарин”
Адрес: ул.Св. Кл. Охридски, No 2, 3400 Монтана
Телефон/факс: +359 (0)96 300632; +359 (0)96 300633; +359 (0)96 300634; +359 (0)96 300635
eMail: ptg_montana@abv.bg
Internet: http://www.ptg-montana.net
—————————————————————————————————————————–
5. Финансово-Стопанска Гимназия “Васил Левски”
Адрес: бул.Александър Стамболийски No 37, 3400 Монтана
Телефон/факс: +359 (0)96 300435; +359 (0)96 300425; +359 (0)96 300415
eMail: fsg@abv.bg
Internet: http://members.asystbg.com
—————————————————————————————————————————–
6. Гимназия с Преподаване на Чужди Езици “Петърбогдан”
Адрес: ул.”Юлиус Ирасек” No 7, 3400 Монтана
Телефон/факс: +359 (0)96 306235; +359 (0)96 307108; +359 (0)96 307108; +359 (0)96 306808; +359 (0)96 306240
eMail: gpche_mont@abv.bg
—————————————————————————————————————————–
7. Пето Средно Общообразователно Училище “Христо Ботев”
Адрес: Ж. К. “Пъстрина” ул.”Димитър Подвързачов” No 1, 3400 Монтана
Телефон/факс: +359 (0)96 300414; +359 (0)96 300424
eMail: peto_sou.montana@abv.bg
—————————————————————————————————————————–
8. Осмо Средно Общообразователно Училище “Отец Паисий”
Адрес: Бул П. Евтимий 90, 3400 Монтана
Телефон/факс: +359 (0)96 305438; +359 (0)96 307470; +359 (0)96 305438; +359 (0)96 370470
eMail: osmosou@abv.bg
—————————————————————————————————————————–
9. Девето Средно Общообразователно Училище “Йордан Радичков”
Адрес: гр.Монтана, ул.Парта No 10, 3400 Монтана
Телефон/факс: +359 (0)96 300-665; +359 (0)96 300-664
eMail: sou9_montana@yahoo.com
—————————————————————————————————————————–
10. Професионална Гимназия по Лека Промишленост
Адрес: ул.“Александър Стамболийски” No 37, 3400 Монтана
Телефон/факс: +359 (0)96 305197; +359 (0)96 301707; +359 (0)96 305178
eMail: pglpmontana@abv.bg
—————————————————————————————————————————–
11. Професионална Гимназия по Електротехника “Христо Ботев”
Адрес: ул.”Неофит Бозвели” No 22А, 3400 Монтана
Телефон/факс: +359 (0)96 301166; +359 (0)96 304092; +359 (0)96 304093; +359 (0)96 301177; +359 (0)96 301188
eMail: tet_223_mon@abv.bg